Základní informace k hrobům

Na tomto místě najdete vše podstatné, co je třeba vědět v souvislosti s obstaráním hrobového místa a další péčí o ně. Podrobnější informace Vám ochotně poskytnou zaměstnanci našich hřbitovních správ.
ilustrace hrob

Vysvětlení pojmů

Hrobové místo

Místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu, hrobky nebo vyhrazené místo v uložišti jednotlivých uren.

Hrob

Místo pro uložení lidských pozůstatků do země (pozůstatky se ukládají v rakvi do výkopu hlubokého 1,5 až 2 metry) nebo zpopolněných ostatků (uložení urny do země, do nadzemní schránky, smísení popela se zemí)

Hrobka

Zpravidla zděná stavba s podzemním nebo nadzemním prostorem pro uložení lidských ostatků v rakvi nebo v urně. Schránka s ostatky není v hrobce zasypána zeminou.

Urnový hrob

Místo určené výlučně pro uložení zpopelněných lidských ostatků

Hrobové (hrobkové) zařízení

Pomník, krycí deska, rám atd.

Náklady související s pořízením hrobu

Údržba hrobů

Pronájem hrobových míst a prodej hrobového zařízení

Odprodej hrobového zařízení ÚZSVM