Odprodej hrobového zařízení ÚZSVM

Za okolností, definovaných zákonem (například v případě tzv. „odúmrti“, tedy tehdy, když původní vlastník zemře bez zákonného nebo závětního dědice), může vlastnictví hrobového zařízení nebo nadzemní hrobky vybudované před 1. 1. 2014 (taková hrobka je totiž stále považována za samostatnou nemovitou věc podle starého občanského zákoníku) přejít na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který je potom na svých webových stránkách nabídne k prodeji. Aktuální nabídku ÚZSVM naleznete níže.

Filtrovat podle typu
Filtrovat podle hřbitova

Momentálně nejsou k dispozici žádné položky.