Prohlášení o přístupnosti

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy se zavazují k zpřístupnění své internetové stránky www.hrbitovy.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.hrbitovy.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

 • Některé obrázky neobsahují alternativní text.
 • Zobrazení stránky není optimalizováno pro všechny druhy zařízení.
 • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku.
 • Ovládací prvek formuláře nemá odpovídající popisek.
 • Navigace pomocí klávesnice
  • Některé interaktivní prvky na stránce nemusí být ovladatelné pomocí klávesnice.
  • Přeskakovaní některých komponent pomocí klávesnice nemusí dodržovat postupné pořadí.
  • Při ovládání pomocí klávesnice není vždy viditelný indikátor fokusu klávesnice.
 • Přístupnost dokumentů dostupných ke stažení
  • Některé dokumenty ve formátu kancelářských aplikací (textové dokumenty, tabulky, prezentace PDF soubory) nejsou v tuto chvíli přístupné.
 • Některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu.
 • Některé zvolené barevné kombinace nejsou vzájemně dostatečně kontrastní.

 

Uvedení do souladu by s ohledem na velikost, zdroje a povahu Hřbitovů a pohřebních služeb hl. m. Prahy, odhadované náklady a přínosy bylo nepřiměřeně zatěžující. Na uvedení do souladu však Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy průběžně pracují.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 8. 2. 2024

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail: office@hrbitovy.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
email: pristupnost@dia.gov.cz