Informační deska

Kalendárium

Hřbitovy jsou prostorem, který zvláštním způsobem zachytává a odráží plynutí pozemského času a symbolizuje přechod mezi dočasností a věčností. Každý hřbitov je současně místem, jež vybízí ke vzpomínání na lidi, kteří na tomto světě a v našich životech zanechali výraznou stopu.

Historie

Pražské městské pohřebnictví má dlouhou tradici a bohatou historii, jejíž počátky sahají ještě do dob Rakousko-uherské monarchie. Podoba pohřebních služeb, které hlavní město Praha svým občanům už více než 111 let nabízí, prošla za tu dobu mnoha důležitými proměnami.

Proměny organizace

Naše služby jsou prověřené časem, ale současně ani zdaleka nestojí jen na tradici. Snažíme se být moderní pohřební službou, která naslouchá pozůstalým a respektuje jejich potřeby a kompetentnost – i v tom se potkáváme s novými přístupy a trendy v současném pohřebnictví.

Aktuality

Život velké městské organizace působící na poli pohřebnictví a hřbitovnictví bývá některými lidmi vnímán jako oblast temných a stojatých – nebo jen velmi pomalu plynoucích – vod, kde se po většinu času nic nového ani zajímavého neděje. Přesvědčte se, že to není pravda.