Showroom

Jsou situace, kdy si zákazník přeje pro zesnulého rakev vybrat osobně. V přízemí naší centrály v Karlíně je k dispozici nově upravená vzorkovna rakví, kde je možné si prohlédnout jednotlivé modely s konkrétním určením (rakve kremační, k umístění do hrobu či hrobky) v široké škále designového i materiálového provedení. Součástí vzorkovny je i nabídka doplňkového sortimentu (obalů na urny, vnitřního vystrojení rakví apod.).

Místnost pro výstavu rakví

Místnost pro vystavení vzorků rakví vznikla v sídle organizace, v Pobřežní ulici v Karlíně, přebudováním původního provozního skladu rakví v přízemí objektu. Díky přímému propojení s objednávkovou kanceláří je tak možné prezentovat široké klientele jednotlivé modely rakví s konkrétním určením (rakve kremační, k umístění do hrobu či hrobky) v široké škále designového i materiálového provedení. Součástí vzorkovny bude i nabídka doplňkového sortimentu (obalů na urny, vnitřního vystrojení rakví apod.).

Řešení interiéru je účelové – zachovává nutné provozní vazby bez snahy zakrýt či popřít původní určení místnosti. Stěžejní jsou stěny s konzolemi pro vystavení vzorků rakví ve třech etážích. Tato „zákoutí“ jsou jasně definována barevným akcentem stěn i podlah. Vystavené exponáty se díky tomu ocitají na klidném inertním pozadí, které zbytečně neodvádí a nerozptyluje pozornost klientů.

Architekt: Ing. arch. Filip Ditrich, HPS Praha
Realizace: 2022