Aktuální upozornění

Upozorňujeme, že ve dnech 15. – 23. 7. 2024 nebude na Olšanských hřbitovech k dispozici služba přepravy osob elektromobilem. Děkujeme za pochopení.

Pohřební služby

Citlivě, vlídně a profesionálně zajišťujeme vše, co je po smrti blízkého člověka třeba udělat.

ilustrace ruka držící kytici

Hřbitovní služby

S péčí se staráme o 33 pražských hřbitovů – a tisíce hrobů, hrobek a kolumbárních míst.

Vítejte na stránkách Hřbitovů a pohřebních služeb hlavního města Prahy, jediné oficiální městské organizace na poli pražského pohřebnictví. Fungujeme bez přerušení od roku 1911 – nabízíme kvalitní služby prověřené časem i alternativy k zavedeným tradicím.

Historie pohřebních služeb a hřbitovů

Pražské městské pohřebnictví má dlouhou tradici a bohatou historii, jejíž počátky sahají ještě do dob Rakousko-uherské monarchie. Podoba pohřebních služeb, které hlavní město Praha svým občanům už více než 111 let nabízí, prošla za tu dobu mnoha důležitými proměnami.

historický kočár

Proměny organizace

Naše služby jsou prověřené časem, ale současně ani zdaleka nestojí jen na tradici. Snažíme se být moderní pohřební službou, která naslouchá pozůstalým a respektuje jejich potřeby a kompetentnost – i v tom se potkáváme s novými přístupy a trendy v současném pohřebnictví.

žena na louce v sadu