Ateliér a poslední rozloučení 

Ateliér je určený nejen těm, kdo chtějí rozloučení pojmout méně tradičním či zcela alternativním způsobem, ale i lidem, kteří při pořádání pohřbu třeba teprve hledají vhodnou inspiraci nebo jimž prostě nevyhovuje formálnější prostředí sjednávacích kanceláří. Rozloučení s blízkým člověkem se nemusí řídit žádnou šablonou – může mít zcela osobní podobu a odehrávat se na místě, jaké si pozůstalí vyberou. 

Ateliér a funerální kultura 

Ateliér má být také místem, které umožní shromažďování, rozvíjení a sdílení podnětů z oblasti funerální kultury. Jeho cílem je nejen zvyšovat úroveň funerální kultury v českém prostředí, ale také proměňovat a kultivovat společenskou diskusi na téma smrti a posledního rozloučení. Dispozice Ateliéru umožňuje pořádání přednášek, debatních setkání i kulturních akcí. Zřizovatelem a provozovatelem Ateliéru jsou Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy. Projekt signalizuje proměnu pražského městského pohřebnictví v moderní službu, která obřad posledního rozloučení znovu vrací do rukou pozůstalých.

Myšlenky v pozadí vzniku Ateliéru 

S institucemi a profesionálními službami je odedávna trochu potíž: ačkoli většinou vznikají proto, aby lidem pomáhaly a usnadňovaly jim život, často se po nějaké době svému ideálu vzdálí. Začnou myslet víc na sebe a na své provozní pohodlí, než na své klienty a zákazníky, zabydlí se v pocitu vlastní důležitosti a nepostradatelnosti a místo, aby lidem naslouchaly, začnou jim diktovat: rozhodují za ně o tom, co je a co není vhodné či správné, určují jim, co mají nebo naopak nesmějí dělat… Člověk potom snadno znejistí, a někdy dokonce dojde k závěru, že je vlastně nepatřičné, aby se ohlížel na vlastní pocity a přání – že zkrátka musí akceptovat vůli profesionálů a bezvýhradně se jí podřídit. 

Podobné paternalistické tendence můžeme často pozorovat i v českém pohřebnictví. Obřad posledního rozloučení leckdy mívá neosobní a ponurou podobu, odehrává se často podle stále stejné šablony a v srdcích pozůstalých zanechává víc prázdnoty, než naděje. Není proto divu, že si dnes tolik lidí raději zvolí pohřeb bez obřadu. 

Situace se naštěstí začíná zvolna měnit a mnohé pohřební služby v České republice – včetně Pohřebních služeb hl. m. Prahy – se snaží být pro pozůstalé opravdu citlivým, vnímavým a poctivým partnerem. Jedním z výsledků této snahy je i pohřební Ateliér, který dnešním dnem zahajuje svůj provoz. Jeho hlavní přínos nespočívá v širší a rozmanitější nabídce funerálního zboží, v rozšiřování počtu hezkých věcí, které si pozůstalí mohou přikoupit, ale v otevřeném přístupu k uspořádání posledního rozloučení. Ateliér dopřává pozůstalým čas, bezpečný prostor, a hlavně svobodu zařídit celý obřad s láskou a zcela podle vlastních představ. 

Patříme mezi nejstarší a největší pohřební služby v České republice. Cítíme proto jako svůj závazek napomáhat změnám k lepšímu a podílet se na kultivaci pohřebnického prostředí v naší zemi. Věříme v kompetentnost pozůstalých a jsme připraveni dále vylepšovat své služby a otevírat je novým přístupům, zakotveným v dlouhé tradici dobré praxe.

www.pohrebniatelier.cz