Krematoria

Pohřební služby hlavního města Prahy provozují dvě krematoria a v souvislosti se zpopelněním nabízejí pozůstalým i řadu doplňkových služeb, například žeh ve vybraném čase či možnost být u kremace svého blízkého přítomen.

illustrace krematoria

Krematorium Strašnice

Vinohradská 214, 100 00 Praha 10 – Vinohrady

Budova strašnického krematoria je svou rozlohou největší v Evropě. Díky terénní úpravě pozemku jsou obřadní síně oddělené od provozní části a provoz krematoria tak neruší průběh obřadů. Základem jeho dispozice je monumentální Velká obřadní síň o celkové ploše 450 m2 a světlosti 16 m. Dva a půl metru vysoký katafalk je situován v nice, vyvýšené o tři stupně nad úroveň podlahy síně a tvoří tak přirozenou dominantu.

Krematorium Motol

Plzeňská 233, 150 00 Praha 5 – Motol

Krematorium je citlivě umístěné ve svažitém zalesněném terénu a svou dispozicí je určeno především pro komornější obřady posledního rozloučení. Obřadní síň o rozloze 100 m2 pojme až 200 smutečních hostů. Prosklená čelní stěna může být v případě potřeby v prostřední části směrem na terasu otevřena.

krematorium Motol