Krematorium Motol

krematorium Motol

Kontakty

Krematorium Motol
Plzeňská 233, 150 00 Praha 5 – Motol

T: +420 257 218 080
E: motol@hrbitovy.cz

Přijímáme platební karty.

Otevírací doba

Po 8.0017.00
Út 8.00–14.00
St 8.00–15.00
Čt 8.00–15.00
8.00–14.00

Jak se k nám dostanete?

Kancelář

Kancelář se nachází po levé straně při vstupu do areálu krematoria hlavní branou. Zastávka MHD – Krematorium Motol. Do kanceláře krematoria není bezbariérový přístup v případě nutnosti kontaktujte kancelář krematoria a vše individuálně s Vámi vyřídíme.

Obřady

K obřadům, či dalším úkonům konajícím se v prostorách krematoria, pozůstalí přicházejí do levé části budovy. Zde se nachází čekárna, obřadník, či zaměstnanci krematoria, kteří Vás dále doprovodí na místo kde se daná služba provede. Do obřadní síně a čekárny je bezbariérový přístup. Výjimka pro invalidy – je možné zajet autem až k obřadní síni.

Sjednávání pohřbů

Po pravé straně po vstupu do areálu krematoria se také nachází naše pobočka sjednávací kanceláře, kde vyřídíte veškeré náležitosti k pohřbu. Bezbariérový přístup.

Parkování

Před areálem krematoria se nachází prostorné veřejné parkoviště.

Kancelář krematoria a pokladna

V areálu Strašnického krematoria se nachází nejen krematorium samotné, ale jeho součástí jsou i dvě obřadní síně, a přilehlý Strašnický hřbitov disponující kolumbárii, urnovými hroby a rozptylovou loučkou a také protější evangelický hřbitov který má ve správě.

Kancelář krematoria tedy slouží k vyřízení veškerých souvisejících úkonů. Uzavírají se nájemní smlouvy, vydává stavební povolení k úpravě hrobových míst, provádějí se změny a převody nájemního a vlastnického práva, podávání informací klientům osobně, telefonicky či písemně.

Dále je možné zadat pohřeb, zajistit obřad v obřadní síni či kapli, výdej uren, ukládání uren, rozptyl, provádí se evidence zesnulých a hrobových míst.

Naše další služby

Prodej uren

Jelikož je kancelář místem kde si pozůstalí vyzvedávají zpopelněné ostatky, je zde možnost zakoupit si ozdobný obal na úřední urnu, ekologickou urnu, či památeční sklo. Aktuální nabídka se může na místě lišit od prezentovaných produktů v našem katalogu na našich webových stránkách zde.

Expresní vydání urny

Do 4 hodin po zpopelnění – Standardní lhůta jsou dva pracovní dny. Tento úkon je nutné předem domluvit v pohřební službě.

Rozloučení bez obřadu

V krematoriu je také možnost rozloučit se před samotným zpopelněním bez obřadu v komorním duchu. Tento akt se odehrává ve speciální místnosti mimo obřadní síň. Tento úkon je nutné předem domluvit v pohřební službě.

Účast u zpopelnění

Pozůstalí mohou být přítomni u samotného aktu uložení rakve do žároviště. Tento úkon je nutné předem domluvit v pohřební službě.

Zpopelnění zesnulého v určitý čas

Pokud se koná zpopelnění bez obřadu, i tak existuje možnost určit čas ve který si pozůstalí přejí aby byl jejich blízký zpopelněn. Tento úkon je nutné předem domluvit v pohřební službě.

O krematoriu Motol

Krematorium je citlivě umístěné ve svažitém zalesněném terénu a svou dispozicí je určeno především pro komornější obřady posledního rozloučení. Obřadní síň o rozloze 100 m2 pojme až 200 smutečních hostů. Prosklená čelní stěna může být v případě potřeby v prostřední části směrem na terasu otevřena. V minulosti byla síň vybavena kremačními pecemi typu Havelka, tak jako Strašnické krematorium. V roce 1994 až 1995 došlo k jeho rekonstrukci včetně kompletní výměny technologií.

Nově bylo krematorium vybaveno také náhradním zdrojem energie a tak může být v provozu i při dlouhodobém výpadku el. energie. V současnosti krematorium disponuje chladícím zařízením až pro 46 zesnulých a ve dvou počítačově řízených kremačních pecích firmy TABO–CS je možné provést za 24 hodin kremaci až 32 těl. 18. října 2007 bylo zahájeno řízení o prohlášení za nemovitou kulturní památku pro budovu krematoria a památník obětem komunismu.

Motolský urnový hřbitov

Součástí areálu je také hřbitov o rozloze 39,5 tis m2, který je koncipovaný výhradně pro ukládky zpopelněných ostatků. Dispozici pohřebiště navrhl rovněž arch. Josef Karel Říha. Během stavby krematoria a pohřebiště však došlo ke změnám stavby a vstupní a provozní objekty u brány do areálu neodpovídají jeho původnímu projektu. V areálu je umístěná socha Dohasínající krása Vilíma Amorta (1864–1913) z roku 1913 a u vstupní brány pak monumentální pískovcová socha Bol od Miloslava Hejného (1925–2013) z roku 1955. Plochu hřbitova kromě samotného krematoria tvoří urnový háj, 2 rozptylové loučky s rybníčkem uprostřed, vsypové loučky, čestné pohřebiště popravených obětí III. odboje, kolumbária a pohřebiště vojáků Wehrmachtu. V současnosti je na tomto hřbitově 5 419 míst pro uložení uren do urnových hrobů a 1 332 míst ve 444 kolumbárních schránkách.

Historie Krematoria Motol

Vzhledem ke stoupajícím počtům žehů v Praze prosazoval Pohřební ústav myšlenku na vybudování druhého pražského krematoria na levém břehu Vltavy už od roku 1937. Z té doby pochází nerealizovaný projekt arch. Aloise Mezery, který mě být situovaný na pomezí Košíř a Motola. Záměr na jeho zbudování ale pozastavila druhá světová válka. Pohřební ústav hlavního města Prahy nakonec získal pozemky pro jeho stavbu a zřízení krematoria po roce 1945 na území Motola. Projekt stavby druhého pražského krematoria byl zahrnut do dvouletého hospodářského plánu a roku 1947 byla vypsána nová architektonická soutěž.

Jako vítězný návrh byl vybrán pozdně funkcionalistický projekt architekta Josefa Karla Říhy (1893–1970). Jako další se v soutěži umístily návrhy Jindřicha Kriseho a manželů Kittrichových. Stavba nového krematoria byla zahájena v roce 1951 a dokončena v roce 1954. Došlo při ní ke změnám vstupních a provozních objektů u brány, které tak neodpovídají původnímu architektovu záměru. Zároveň byly realizovány také zahradnické úpravy okolních prostor a lesního porostu, který byl upraven do dnešní podoby urnového pohřebiště.