čtvrtek 1. 2. ve 14:30 hod.  –  Olšanskými hřbitovy za umělecky cennými náhrobky 20. století
Zaměříme se na náhrobky zdobené plastikami nejvýznamnějších sochařů 20. století (Sucharda, Štursa, Šaloun, Mařatka,…) často ve spolupráci s věhlasnými architekty své doby (Gočár, Kotěra, Novotný a další).
Provede vás Kamila Jurajdová.
Sraz účastníků je u Nové obřadní síně (zastávka Želivského).

sobota 10. 2. v 11:00 hod. – Procházka Vinohradským hřbitovem
Budeme vzpomínat na řadu literátů, herců, výtvarných umělců a dalších osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda nebo architekta Jana Kotěru a mnohé další.
Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Vinohradské hřbitovy).

sobota 10. 2. ve 13:30 hod. – Olšanskými hřbitovy za osobnostmi 20. století
Zavzpomínáme na velké osobnosti spjaté s poměrně nedávnou minulostí – kromě Jana Palacha jsou to především významní umělci, oblíbení herci, výtvarní umělci a literáti.
Provede vás Kateřina Konečná.   
Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

neděle 11. 2. ve 13:00 hod. – Olšanskými hřbitovy za umělecky cennými náhrobky
Procházka Olšanskými hřbitovy jako galerií pod širým nebem – ukážeme si umělecky cenné náhrobky 19. – 20. století, díla nejlepších sochařů a architektů své doby.
Provede vás Tereza Frindová.
Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

sobota 17. 2. ve 13:00 hod. – Nejstaršími částmi Olšanských hřbitovů
Projdeme historií Olšanských hřbitovů, povíme si o významných osobnostech 19. století, zde pochovaných, a  všimneme si umělecky cenných pomníků tohoto období.
Provede vás Tereza Frindová.
Sraz účastníků je před boční branou u Flory (zastávka Flora).

neděle 25. 2. v 11:00 hod. – Procházka Vyšehradským hřbitovem
Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti, zde pochované, a všimneme si i umělecké výzdoby, kterou tvořili sochaři a architekti své doby – od 19. století do dnešních dní.
Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

neděle 25. 2. ve 13:30 hod.  –  Procházka Ďáblickým hřbitovem
Procházka hřbitovem v mnoha směrech výjimečným – dle návrhu arch. Vlastislava Hofmana je na světě jediným s kubistickým tvaroslovím. Především se zde ale nachází pohřebiště popravených a umučených v dobách represivních režimů. Najdeme tu ale také první české přírodní pohřebiště Les vzpomínek a nyní i unikátní Luční hřbitov.
Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (zastávka Sídliště Ďáblice).

PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ SE VYCHÁZKA NEKONÁ.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.).
Sledujte nás na Facebooku!