Při navrhování vizuální identity jsme vycházeli z myšlenky na otevření hřbitovů potřebám současného města a jeho obyvatel, při zachování pietního rázu místa posledního odpočinku. Použili jsme titulní písmeno „H“, které po odstranění horizontální příčky symbolicky otevírá bránu živým, snaží se zbavit předsudků a vpouští do hřbitova život. Vznikly tak dva pilíře – hřbitovy a pohřební služby – dva subjekty spojené do jednoho. Výrazné obloučky v negativním prostoru odkazují na hřbitovní architekturu kostelů, hrobek i náhrobků.

Otevřený prostor uvnitř symbolu vybízí ke ztišení, zamyšlení, vzpomínce. Je to – a právě tak vnímáme moderní pojetí hřbitova – oáza klidu uprostřed okolního městského ruchu. Symbol se dá také chápat jako otevřené okno do jiného světa či doby.

Stejně jako celý vizuální styl si i ilustrace klade za cíl citlivě propojit svět loučení se životem a život samotný. Ústředním tématem ilustrací je proto poetické spojení všedního s nadčasovým. Důvěrně známé detaily každodenního života tak nabývají širšího symbolického významu, a současně s tím se symboly loučení stávají přirozenou součástí života města. Pohyb mraků po obloze tak může představovat jenom počasí v rušném městě, anebo také symbolizovat plynutí času a proměnlivost životních cyklů. Letmé gesto ruky vyjadřuje loučení na konci dne, ale i cit, pro nějž těžko hledáme slova. Hvězdy jsou součástí oblohy, která se nám každou noc klene nad hlavou, ale jsou rovněž trvalým symbolem naděje. V ilustracích se může zrcadlit melancholie z doteku konce života i klid všedního dne. Vizuální základ ilustrací tvoří stabilní kompozice a střídmá nerušivá barevnost. Tento základní rámec pak dává prostor k jemné práci se siluetou a detailem. Ilustrace byly tvořeny tak, aby se daly využít jak samostatně, tak jako prvky začleněné do kontextu vizuální komunikace.“

Jako primární font, který se bude objevovat napříč celou identitou, jsme vybrali Founders Grotesk od novozélandské písmolijny Klim Type Foundry. Jedná se o dobře čitelné bezserifové písmo s drobnými humanistickými detaily (například písmeno „t“ a „g“) má přívětivý lidský charakter. Jde o moderní a profesionálně zpracované písmo, které se odlišuje od chladných a prázdných geometrických písem, dnes tak nadužívaných ve velkých korporátních firmách.

Neutrální, ale sofistikovaná barevná paleta studených a teplých šedých odstínů působí klidným až zasněným dojmem. Inspirací pro výběr barevné škály nám byly různé odstíny mramorových náhrobků. Záměrně jsme se vyhnuli tmavým a temným barvám, stejně jako ostře křiklavým odstínům.

Grafická identita: Lemon design / Autor Lukáš Matouš

Ilustrace: Maria Makeeva