Údržba hrobů

Na hřbitovech, které spravujeme, nabízíme nájemcům hrobových míst celou řadu služeb, které souvisejí s údržbou hrobu – jejich přehledný soupis naleznete níže. Tyto služby si můžete objednat v kanceláři příslušné hřbitovní správy.
Na malých hřbitovech bez stálé obsluhy nemusí být k dispozici plný sortiment údržbových služeb.
ilustrace strom

Výsadba hrobu

1. Jarná výsadba – práce bez zálivky a materil
30 ks Macešky 660 Kč
36 ks Macešky 580 Kč
16 ks Macešky 390 Kč
2. Letní výsadba – práce bez zálivky a materiál
30 ks Begónie 560 Kč
26 ks Begónie 490 Kč
16 ks Begónie 340 Kč

Výzdoba hrobu

3. Dušičková výzdoba na klasický hrob – práce a materiál
1 ks Chryzantéma a chvojí 530 Kč
4. Dušičková výzdoba na urnový hrob – práce a materiál
1 ks Chryzantéma a chvojí 380 Kč
5. Vánoční výzdoba – práce a materiál
1 ks Vánoční svícen 300 Kč

Zalévání hrobu

6. Zalévání hrobu nebo urnového hrobu v období od 1. dubna do 30. září
2 x týdně Celé období 800 Kč
7. Zalévání hrobu nebo urnového hrobu v období od 1. dubna do 30. září
2 x týdně Měsíčně 135 Kč

Údržba hrobu

8. Údržba hrobových míst
1 Hodina 350 Kč
9. Celoroční údržba hrobu – práce a materiál
30 ks Jarní a letní výsadba bez zálivky
1 ks Dušičková – Chryzantéma, chvojí
1 ks Vánoční svícen
1 Rok Celkem 2 000 Kč
10. Celoroční údržba hrobu – práce a materiál
26 ks Jarní a letní výsadba bez zálivky
1 ks Dušičková – Chryzantéma, chvojí
1 ks Vánoční svícen
1 Rok Celkem 1 750 Kč
11. Celoroční údržba hrobu – práce a materiál
26 ks Jarní a letní výsadba bez zálivky
1 ks Dušičková – Chryzantéma, chvojí
1 ks Vánoční svícen
1 Rok Celkem 1 350 Kč
12. Úprava hrobu – Bez osetí – práce a materiál
1 x 650 Kč
13. Úprava hrobu – S osetím – práce a materiál
1 x Osetí, překryv molinem, 1x zálivka a první střih trávy 830 Kč
14. Úprava hrobu s rámem – práce a materiál
1 x Úprava zeminy, osetí, překryv molinem, 1x zálivka a první střih trávy 600 Kč
15. Úprava urnového hrobu – práce a materiál
1 x Úprava zeminy, osetí, překryv molinem, 1x zálivka a první střih trávy 400 Kč
16. Samostatný dosyp zeminy – práce a materiál
1 x Kolečko hlíny 220 Kč

Mytí hrobu

17. Jednorázové umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu
1 x Pomník 300 Kč
18. Následné umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu
1 x Pomník – pouze po provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce 200 Kč
19. Jednorázové umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu
1 x Pomník a rám 350 Kč
20. Následné umytí hrobu z hrubého nebo leštěného materiálu
1 x Pomník a rám – pouze po provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce 300 Kč
21. Jednorázové umytí hrobu z leštěného materiálu – pomník, rám, krycí deska
1 x Do 1 m2 280 Kč
1 x Do 1,7 m2 320 Kč
1 x Do 3,5 m2 400 Kč
1 x Do 5 m2 700 Kč
1 x Nad 5 m2 + sazba za 1/hod – koncová cena je stanovena podle velikosti hrobového zařízení 1 200 Kč
22. Následné umytí hrobu z leštěného materiálu – pomník, rám, krycí deska
Pouze po provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce
1 x Do 1 m2 200 Kč
1 x Do 1,7 m2 250 Kč
1 x Do 3,5 m2 320 Kč
1 x Do 5 m2 550 Kč
1 x Nad 5 m2 + sazba za 1/hod – koncová cena je stanovena podle velikosti hrobového zařízení 1 100 Kč
23. Jednorázové umytí hrobu z hrubého materiálu – pomník, rám, krycí deska
1 x Do 1 m2 320 Kč
1 x Do 1,7 m2 400 Kč
1 x Do 3,5 m2 600 Kč
1 x Do 5 m2 900 Kč
1 x Nad 5 m2 + sazba za 1/hod – koncová cena je stanovena podle velikosti hrobového zařízení 1 500 Kč
24. Následné umytí hrobu z hrubého materiálu – pomník, rám, krycí deska
Pouze po provedeném jednorázovém mytí, min 4x v roce
1 x Do 1 m2 280 Kč
1 x Do 1,7 m2 350 Kč
1 x Do 3,5 m2 550 Kč
1 x Do 5 m2 850 Kč
1 x Nad 5 m2 + sazba za 1/hod – koncová cena je stanovena podle velikosti hrobového zařízení 1 400 Kč