14. 6. 2014 uplynulo 70 let od úmrtí Lubora Niederleho (* 20.9.1865 Klatovy, + 14.6.1944 Praha), českého archeologa, etnografa a historika

14. 6. 2014 uplynulo 70 let od úmrtí Lubora Niederleho (* 20.9.1865 Klatovy, + 14.6.1944 Praha), českého archeologa, etnografa a historika

niederle niederle_hrob

foto hrob: archiv SPH, portrét http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubor_Niederle#mediaviewer/Soubor:Lubor_Niederle.jpg

 

Lubor Niederle studoval antropologii na pražské Karlově univezitě, ale také v Německu a ve Francii. Část mládí strávil na cestách po zemích jižní a východní Evropy. Ke studiu klasické archeologie a etnografie ho přivedl M. Tyrš. Jako svůj hlavní obor si Niederle zvolil pravěké dějiny střední Evropy a zejména slovanské kultury. Svou první práci na toto téma publikoval už v roce 1894. Roku 1891 založil časopis Český lid, který i redigoval, jako ostatně později i několik dalších věstníků a časopisů. Roku 1895 se podílel na přípravách Národopisné výstavy a na vybudování Národopisného muzea. Od roku 1898 se stal na pražské univerzitě profesorem prehistorické archeologie. Byl zakladatelem a v letech 1919-24 prvním ředitelem Státního ústavu archeologického. V letech 1927-29 se jako vysoce ceněný vědec a pedagog stal rektorem Univerzity Karlovy. Mezi jeho žáky patřila celá řada budoucích významných vědců (J. Eisner, J. Filip, J. Neústupný). Stál rovněž v letech 1928-32 u zrodu Slovanského ústavu. Je autorem řady prací, jeho první je pak Lidstvo v době předhistorické se zvláštním zřetelem na země slovanské, ale jeho stěžejním dílem jsou jedenáctisvazkové Slovanské starožitnosti (1902 až 1927), či Rukověť české archeologie, Rukověť slovanské archeologie. Jako nadaný malíř si většinu svých prací a článků i sám ilustroval. Niederle je často nazýván pokračovatelem P. J. Šafaříka, se kterým pohřben ve stejné hrobce.

volně podle: http://libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=6&name=NIEDERLE+LUBOR&vic=1, http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubor_Niederle

hřbitov Olšany, 1ob, 3, 1