Lednové komentované vycházky

Lednové komentované vycházky

Zveme vás na lednové komentované procházky po našich hřbitovech.

Průvodkyněmi vám budou kolegyně z Infocentra paní Kamila Jurajdová, Šárka Těšíková a paní Kateřina Konečná.

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků je 20. V případě nepříznivého počasí se vycházka nekoná.

Vstup je zdarma.

 

01 5 11 h břevnov 20200105

01 5 13,30 h Ďáblice 20200105

01 6 Vyšehrad 20200106

01 7 MALVAZINKY 20200107

01 10 vinohrady 20200110

01 12 olšany 20200112

01 17 2ob zima

01 24 olš

PROCHÁZKY 2020 01