Nová kolumbární zeď na Olšanských hřbitovech

31. 1. 2023 | Hřbitovní služby, Proměny organizace

Kolumbární zeď u Nové obřadní síně (NOS) na Olšanských hřbitovech byla realizována na základě stále rostoucí poptávky po tomto způsobu uložení zpopelněných ostatků. Kolumbární zeď vznikla na místě původního ohrazení provozního zázemí obřadní síně. Zeď je typologicky standardizovaným objektem – její tvarosloví záměrně kontrastuje se sousedící budovou z konce 19. století.

Zeď sestává ze třinácti segmentů uspořádaných ve dvou řadách, které na sebe navazují přes nároží. Celkem je zde umístěno 120 schránek, přičemž do každé lze umístit až 4 urny v ozdobných obalech.

Kolumbární schránky z kamene a skla jsou umístěny v prolamované železobetonové stěně. Jednotlivé kóje jsou přístupné pouze zezadu obslužnou uličkou, prosklené čelo tak zůstává kompaktní. Ke každé schránce přísluší integrované otevřené místo pro umisťování sezónní výzdoby.

Ve druhé etapě bude prostor před jednotlivými segmenty kolumbárního prostoru doplněn ještě o pevně ukotvené lavičky a nově vydlážděn. Dláždění naváže na stávající systém cest v této části hřbitova.

Tento decentní, důstojný a moderní kolumbární objekt významným způsobem rozšiřuje nabídku možností, které mají pozůstalí pro uložení popela svých blízkých na Olšanských hřbitovech k dispozici.

Architekt: Ing. arch. David Leníček, LEN+K architekti s.r.o.

Realizace: 2022 (projekt 2015)