„Princip konverze obdobných prostor v areálech hřbitovů je reakcí na zvýšenou poptávkou po uložení zpopelněných ostatků, resp. uren do důstojných schránek spolu s možností tiché nerušené vzpomínky pro pozůstalé,“ uvádí architekt Filip Ditrich.

„Objekt původní márnice na Jinonickém hřbitově byl dlouhodobě nevyužíván, jeho technický stav však umožňoval zprovoznění. Proto se dílčí opravy zaměřily pouze na interiér. Ten byl zproštěn veškerých rušivých prvků a decentně vymalován v kombinaci bílé a metalické zlaté barvy, okenní otvory byly překryty průsvitnými panely. Centrální svítidlo tvoří rozměrná obruč osazená LED zdroji, svěšená pomocí subtilních lanek. Vstupní dveře jsou sesazeny z bezrámových skleněných desek, prostor interiéru je tak „nabídnut“ všem návštěvníkům hřbitova.

Nábytkové solitéry byly navrženy velmi jednoduše a funkčně. Čtyři skříně s 48 kolumbárními schránkami jsou sestaveny z hliníkového modulárního systému, opláštěným černým opakním sklem. Dřevěné lavice podporují symetrii prostoru. V centrální apsidě je umístěn skleněný fundament, přednostně určený pro instalaci svíček jako vzpomínky na zesnulé. V budoucnu je uvažováno s instalací nástěnné plastiky, která celý prostor završí.“+-+

Kolumbární schránky jsou už nyní k dispozici; veškeré informace poskytne Hřbitovní správa Malvazinky.