V hrobě se nachází ostatky 45 důstojníků, kteří zemřeli v Praze na následky zranění utrpěných v bitvách u Drážďan a u Chlumce. Jeho původní umístění bylo na Karlínském vojenském hřbitově u pražské Invalidovny. Karlínský hřbitov byl ale na počátku 20. století zrušen a roku 1906 došlo k přemístění hrobu i s ostatky na Olšanské hřbitovy, konkrétně na 1. obecní hřbitov do 6. oddělení (dnes oddělení 6a). V roce 1945, po skončení druhé světové války, byl pomník znovu přemístěn, a to na nově vznikající Čestné pohřebiště Rudoarmějců.

Díky restaurátorským pracem, které vycházely z dochovaných historických materiálů a fotografií, se současný vzhled pomníku maximálně přiblížil své původní podobě. Byly odstraněny nevhodné barevné nátěry, obnoveno zlacení ozdobných prvků a provedena oprava stříšky pomníku, která byla poškozena nálety.