30. 04. 2024

Do soutěže se přihlásilo celkem 25 soutěžních prací. V prvním kole odborná porota anonymně vybrala 5 finalistů, kteří postoupili do druhého prezenčního kola.

Porota pracovala ve složení:

Nezávislí členové
MgA. Štěpán Holič (Lemon design, autoři vizuální identity HPS Praha)
Ing. arch. Zdeněk Lukeš (historik architektury)
Prof. M. A. Jan Němeček (UMPRUM Praha)
MgA. Filip Streit (Ústav Designu Fakulta architektury ČVUT)

Závislí členové (HPS)
Ing. arch. Filip Ditrich
MgA. Jana Trombíková
Mgr. Tereza Vaňáčová

Po dvoukolovém prezenčním jednání ocenila porota pět finálních návrhů v pořadí:

1. Josef Tomšej & Eduard Herrmann
2. Ing. Dominika Gabrielle Tesárková, MgA. Jan Slabihoudek
3. Ing. Jakub Novák, MgA. Václav Koňařík
4. ing. arch. Pavla Kosová
5. Ondřej Brož

Oceněné návrhy jsou ke zhlédnutí zde.

Vyjádření poroty k vítěznému návrhu č. 3 (autoři Josef Tomšej, Eduard Herrmann)

Porota oceňuje autorskou originalitu a estetickou jednotu návrhu a vhodné použití materiálu, který koresponduje s tradicí hřbitovů obecně. Jde o graficky čisté řešení, již zdálky je patrná vizuální jednotnost. Návrh bude potřebovat dořešit některé technické detaily, které by mohly ztěžovat údržbu (například uchycení desky ke sloupkům) a důkladně vyřešit spojení prvků. Práce upoutala i svou prezentací a nadstandartní vizuální úpravou portfolia a výkresové dokumentace.

Porota ocenila velmi vysokou úroveň přihlášených prací prvního i druhého kola. Výhercům gratulujeme a věříme, že jejich design bude na pražských hřbitovech brzy k vidění. Ostatním účastníkům děkujeme za odevzdané návrhy, účast a úsilí a těšíme se na setkání v dalších soutěžích.