1. ledna 2024 byla vyhlášena veřejná, mezinárodní, otevřená, dvoukolová designérská soutěž určená pro jednotlivce a týmy designérů, architektů, umělců, grafiků či jiných příbuzných kreativních oborů.

Hřbitovy jsou místem posledního rozloučení s našimi nejbližšími, jsou místem posledního odpočinku zemřelých, oázou klidu a piety pozůstalých. Smrt je neměnná, ale způsob našeho rozloučení a vzpomínání se mění a HPS stejně jako řada jiných institucí cítí potřebu tyto změny reflektovat. Jedním z aktuálních témat je hledání jednotné vizuální podoby orientačního systému a mobiliáře pražských hřbitovů.

Ambicí je získat autorskou designovou řadu tohoto vybavení, která v sobě ponese a etabluje prvky nové identity pražských hřbitovů a bude jejich moderní vizitkou a reprezentací. Tuto řadu pak bude možné dle potřeby rozšiřovat, popř. drobně adaptovat dle specifik jednotlivých hřbitovů

Termín odevzdání návrhů 1. kola: 15. 2. 2024
Termín odevzdání návrhů 2. kola: 30. 4. 2024

Ceny:
1. místo 160 000 Kč
2. místo 100 000 Kč
3. místo 60 000 Kč
4. místo 20 000 Kč
5. místo 20 000 Kč

Porota:
prof. doc. M.A. Jan Němeček
MgA. Filip Streit
Ing. arch. Zdeněk Lukeš
MgA. Štěpán Holič

Ing. arch. Filip Ditrich
MgA. Jana Trombíková
Mgr. Tereza Vaňáčová

Soutěžní podklady naleznete zde.