Jurij Vovk byl ukrajinský malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se v Kyjevě v rodině Kvedira Vovka, známého etnografa a antropologa. Vystudoval Kyjevskou uměleckou školu a poté v letech 1917–1919 navštěvoval Ukrajinskou akademii umění. Poté studoval soukromě v Římě u prof. Schillinga. Roku 1922 se přestěhoval do Prahy a pokračoval zde v letech 1924 až 1927 ve studiích na Ukrajinském studiu výtvarných umění u Sergeje Maka. V období let 1929 až 1932 byl členem umělecké skupiny Skify (Skythové), založené S. Makem. Mezi lety 1932 až 1949 působil především jako ilustrátor řady knih. Od roku 1953 do roku 1960 žil na Slovensku, kde pokračoval v ilustrátorské činnosti. Pracoval především s pastelem křídou a pastelkami. Vystavoval v Praze, Paříži, Lvově, ale i ve Spojených státech amerických. Jeho díla jsou zastoupena ve slovenském Svidníku v Muzeu ukrajinsko-rusínské kultury, Slovanské knihovně při Národní knihovně v Praze, Památníku národního písemnictví a v řadě soukromých sbírek.

Hrob Jurije Vovka se nachází na Olšanských hřbitovech 2. obecní hřbitov odd. 18, hrob č. 389, roku 2017 byl v rámci Projektu adopce významných hrobů adoptován Ukrajinskou iniciativou v ČR, z. s..

Odkaz na adopční stránky: hrbitovy-adopce.cz