Karel Jonáš byl novinář, dramatik spisovatel a politik. Narodil se v Heřmanově Městci jako syn purkmistra. Už od mládí projevoval své literární nadání a tak se po studiích V Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové začal naplno věnovat žurnalistice. Nejprve působil v Národních listech, posléze redigoval Plzeňské listy, Mladou Plzeň a po svém působení v České politice přešel do redakce českobudějovického Budivoje, ze kterého vytvořil přední regionální list. Roku 1906 se stal šéfredaktorem Venkova, který se pod jeho vedením stal významným periodikem. V letech 1918 až 1920 zasedal v Revolučním národním shromáždění. Jonáš je autorem řady básní a povídek, tří sbírek básní, pěti divadelních her, a deseti románů. Je i autorem libreta k opeře Bar-Kochba Stanislava Sudy. Dvě z jeho her, Ukřižovaný a Tichá rodina, byly roku 1894 úředně zakázány. Publikoval i pod pseudonymy Beneš Doubravský či Prorok z Ninive.

Hrob Karla Jonáše se nachází na Olšanských hřbitovech III. hřbitov, odd. 1, hrob č. 96, roku 2020 byl v rámci Projektu adopce významných hrobů adoptován panem Lukášem Kopeckým.

Odkaz na adopční stránky: hrbitovy-adopce.cz