Ruzyňský hřbitov

Ruzyňský hřbitov

Kontakty

Ruzyňský hřbitov
Karlovarská, 161 00 Praha 6

T: +420 272 011 111

Otevírací doba

ledenúnor 8.0017.00
březenduben 8.0018.00
květenzáří 8.0019.00
říjen 8.0018.00
listopadprosinec 8.0017.00

Informace

  • Nejbližší zastávka MHD: Ruzyňský hřbitov (bus)
  • Parkování: bezplatné, u hlavního vchodu
  • Toalety nejsou na tomto hřbitově k dispozici

Na hřbitově je možný pohřeb do země i uložení zpopelněných ostatků, k dispozici jsou hroby klasické i urnové. Vstup na hřbitov je z ulice Pod Hřbitovem.

Známé osobnosti, jež jsou na tomto hřbitově pohřbeny

Remigius von Bergamin s rodinou – švýcarský šlechtic, zaměstnanec Strassernova cukrovaru v Ruzyni; v letech 1921-1926 honorární konzul Švýcarské konferedace v Československu
Rodina Kubrova – Tři hrobky ruzyňských rolníků a statkářů, z nichž dva byli zvoleni starosty Ruzyně
Hromadný hrob 19 vojáků 3. pluku 1. pěší divize Ruské osvobozenecké armády (ROA) – padlých 6. května 1945 při osvobozování letiště v Ruzyni

Z historie hřbitova

Tento hřbitov v Ruzyni vznikl jako druhý v pořadí. Prvním hřbitovem byl tzv. toleranční hřbitov v Huberově ulici, pocházející z let 1784-1788; ten sloužil výhradně evangelíkům. Nový hřbitov, založený asi roku 1900, byl určen pro římskokatolické obyvatelstvo vesnice Ruzyně, převedené pod správu Libockého vikariátu. Do té doby sloužil ruzyňským katolíkům hřbitov v Dolní Liboci, ten ale svou kapacitou již přestával stačit (kromě Libockých a Ruzyňských zde byli pohřbíváni také obyvatelé Vokovic), a od Ruzyně byl navíc poměrně daleko.

Ruzyňský hřbitov leží na obdélníkovém pozemku podél Karlovarské silnice, po její severní straně. Ve starší, východní části hřbitova stojí v ose centrální cesty kamenný kříž se sochou Ukřižovaného na podstavci (datovaný 1902). Centrální cesta vede od hlavní brány západním směrem k novogotické kapli sv. Václava s márnicí, postavené v letech 1902-1903. V kapli byl původně oltář s obrazem sv. Václava – ruzyňským obyvatelům zde bylo povoleno každoročně slavit Svatováclavské posvícení. Kapli vysvětil a dne 2. října 1905 zde první mši svatou odsloužil libocký farář a spisovatel P. Vlastimil Hálek. Západně od kaple se nachází vstup do druhé, novější části hřbitova: ta byla založena kolem roku 1943.

Text byl převzat z internetových zdrojů a redakčně upraven.