Motolský hřbitov

krematorium Motol

Kontakty

Motolský hřbitov
Plzeňská 233, 150 00 Praha 5 – Motol

T: +420 257 218 080

Otevírací doba

ledenúnor 8.0017.00
březenduben 8.0018.00
květenzáří 8.0019.00
říjen 8.0018.00
listopadprosinec 8.0017.00

Informace

  • Nejbližší zastávka MHD: Krematorium Motol (tramvaj)
  • Parkování: Zaparkovat je možné před hřbitovní bránou
  • Na hřbitově jsou k dispozici toalety

Hřbitov slouží výhradně k ukládání zpopelněných ostatků. Pro uložení popela je možné zvolit urnový hrob, kolumbárium, rozptyl nebo vsyp.

V současnosti je na tomto hřbitově 5 419 míst pro uložení uren do urnových hrobů a 1 332 míst ve 444 kolumbárních schránkách.

Obřadní síně a kaple na hřbitově

Obřadní síň – Obřadní síň 1. kategorie s obsluhou – více o síni v naší nabídce Obřadních síní

Známé osobnosti, jež jsou na tomto hřbitově pohřbeny:

Alberto Vojtěch Frič – cestovatel a spisovatel
Stella Zázvorková – herečka
František Kriegel – lékař a politik
Věra Galatíková – herečka
Ota Sklenčka – herec
Nina Popelíková – herečka
Vlastimil Hála – hudební skladatel
Michal Velíšek – statečný člověk

Z historie hřbitova

Lesní hřbitov o rozloze 39,5 tis m2 je součástí areálu motolského krematoria. Je koncipován výhradně pro ukládání zpopelněných ostatků. Dispozici pohřebiště navrhl, stejně jako samotné krematorium, arch. Josef Karel Říha. Během stavby krematoria a pohřebiště však došlo ke změnám, a vstupní a provozní objekty u brány do areálu neodpovídají původnímu architektonickému projektu. V areálu je umístěna socha Dohasínající krása od Vilíma Amorta (1864–1913) z roku 1913 a vstupní bráně dominuje monumentální pískovcová plastika Bol od Miloslava Hejného (1925–2013) z roku 1955. Plochu hřbitova kromě samotného krematoria tvoří urnový háj, dvě rozptylové loučky s rybníčkem uprostřed, vsypové loučky, čestné pohřebiště popravených obětí III. odboje, kolumbária a pohřebiště vojáků Wehrmachtu.

Čestné pohřebiště hrdinů III. odboje

V roce 1965 byly správě Motolského hřbitova Vězeňskou službou předány urny, které se do té doby nacházely v Pankrácké věznici. Tyto urny byly deponovány do společného šachtového hrobu vpravo za branou hřbitova. V roce 1999 nalezli pracovníci dokumentačního střediska Konfederace politických vězňů dokument, který jednoznačně prokázal, že se mezi těmito urnami nacházejí rovněž urny s popelem popravených politických vězňů. Na základě těchto informací došlo k úpravě bezprostředního okolí a zbudování čestného pohřebiště na tomto místě, které bylo slavnostně odhaleno při smuteční tryzně 20. května 2000. V roce 2011 pak došlo k další úpravě pietního místa, díky níž jsou vzpomínkové akty snáze přístupné pro imobilní účastníky.

(Text byl převzat z internetových zdrojů a redakčně upraven.)