Teréza Nováková byla spisovatelka, významná představitelkou českého venkovského realismu. Narodila se v Praze, se svým manželem se roku 1876 odstěhovala do Litomyšle, kde prožila dalších 19 let. Byla nejen spisovatelkou, ale také výraznou osobností v ženském emancipačním hnutí. Založila a redigovala časopis Ženský svět a usilovala o rovnoprávnost žen, volební právo a právo na vzdělání. Znalost cizích jazyků jí umožnila číst německé a anglické autory v originále a poznat tak světovou literaturu. Nejvýznamnějšími kameny její tvorby je pětice románů, vycházejících z písemných záznamů z východních Čech – Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Drašar, Na Librově gruntě a Děti čistého živého.

Hrob Terézy Novákové se nachází na Olšanských hřbitovech V. hřbitov, odd. 20, hrob č. 25, roku 2013 byl v rámci Projektu adopce významných hrobů adoptován městem Proseč.

Odkaz na adopční stránky: hrbitovy-adopce.cz