Jan Ivan Kulec byl ukrajinský malíř a pedagog. Někdy je jeho jméno uváděno jako Kouletz, Kulejc nebo Kulets. Narodil se v Cholojówě (dnešní Ukrajina). V letech 1903- 1908 studoval na krakovské Akademii. V letech 1910-1911 podnikl studijní cestu po Evropě. Pobýval mimo jiné i v Paříži. Od roku 1914 žil v Praze. Za první světové války byl povolán do rakousko-uherské armády, kde sloužil jako armádní výtvarník. Vytvořil řadu uměleckých plakátů, diplomů apod. Od roku 1923 začal vyučovat v nově vzniklém Ukrajinském studiu výtvarných umění, ve své době největší ukrajinské umělecké škole v zahraničí. Roku 1932 se jeho zásluhou ze studia stala soukromá Ukrajinská akademie, jejíž absolventi získávali vysokoškolský titul Magister Artis. Kulec stál v čele akademie až do jejího zániku v roce 1952. Předtím však byla akademie po komunistickém převratu v roce 1948 přejmenována na Lidovou akademii. Publikoval v časopise Český svět. Svá díla vystavoval v Praze, Vídni či Paříži. Jsou zastoupena v řadě galerií, muzeí a soukromých sbírek v ČR, na Slovensku, v USA, Francii a Kanadě.

Hrob Jana Ivana Kulce se nachází na Vinohradském hřbitově odd. 7, hrob č. 384, roku 2017 byl v rámci Projektu adopce významných hrobů adoptován Ukrajinským odborovým svazem a Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice

Odkaz na adopční stránky: hrbitovy-adopce.cz