František Loskot byl doktor teologie a filozofie, spisovatel, redaktor a církevní reformátor. Narodil se ve Vraclavi. Po maturitě vstoupil roku 1889 do semináře a v roce 1893 byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byl Jablonec nad Jizerou, kde pobýval až do roku 1901, kdy odešel na další studia do Prahy. Za dobu svého pobytu v Jablonci se stal významnou osobností tamního kulturního života a seznámil se zde také se spiritismem. Roku 1903 habilitoval jako doktor teologie. Další rok strávil v Berlíně studiem církevních dějin. Po návratu do Čech se zapojil do činnosti Jednoty katolického duchovenstva. Přednášel, přispíval do jejího věstníku. Po rozpuštění Jednoty se Loskot v roce 1907 vzdal kněžského úřadu, rok nato se oženil a následně i vystoupil z církve. V té době se už výrazně přiklonil k volnomyšlenkářství. V letech 1908- 1909 redigoval časopis Nezmar. Poté byl do roku 1914 redaktorem časopisů Volná myšlenka a Volná škola, kde vydával i většinu svých prací z oblasti kulturních a náboženských dějin. Roku 1911 získal titul doktora filozofie a poté odjel na dva roky do Paříže. Po návratu založil edici Knihovna vědy náboženské. V letech 1916 až 1924 byl redaktorem Večera, poté přešel do redakce Venkova.

Hrob Františka Loskota se nachází na Vinohradském hřbitově odd. PA-S, hrob č. 64, roku 2017 byl zařazen do Projektu adopce významných hrobů a dosud nebyl adoptován.

Odkaz na adopční stránky: hrbitovy-adopce.cz