Nikolaj Alexandrovič Chodorovič byl ruský generál, jeden z iniciátorů vzniku České družiny, přímého předchůdce Čs. legií na Rusi. Narodil se v Kyjevě, roku 1879 se stal carským důstojníkem. První světová válka zastihla generála Chodoroviče u Omského vojenského okruhu, ale brzy byl převelen do Kyjeva, kde byl jmenován zástupcem náčelníka vojenského okruhu. Z titulu své funkce dal v létě 1914 podnět, aby do ruské armády byli přijímáni čs. dobrovolníci, kteří se hlásili z civilních povolání do armády, aby v ní bojovali proti Rakousko-Uhersku a Habsburkům. Chodorovič tehdy ocenil možnosti Čechů jako rozvědčíků a prosadil vznik České družiny. 28. září 1914, na svátek sv. Václava se konala slavnostní přísaha několika set československých dobrovolníků. Prapor České družiny byl posvěcen popy a byly do něho zatlučeny zlaté hřeby, z nichž první zatloukl právě generál Chodorovič. Ten byl od roku 1916 velitelem Kyjevského vojenského okruhu. Po svém penzionování v roce 1917 se připojil při ústupu k bílým a spolu s nimi došel až na Krym. Odtud byl spolu s dalšími důstojníky evakuován a v roce 1922 se po pobytu v Srbsku objevil v Praze. Naše republika mu zajistila penzi a pocty hodné generála na penzi. V roce 1932 mu k životnímu jubileu blahopřál i sám prezident T. G. Masaryk. Po Chodorovičově smrti mu byly z rozhodnutí prezidenta Edvarda Beneše při pohřbu vzdány vojenské pocty, náležející československým generálům.

Hrob Nikole Alexandroviče Chodoroviče se nachází na Olšanských hřbitovech 2. obecní hřbitov, odd. 18, hrob č. 216, roku 2014 byl v rámci Projektu adopce významných hrobů adoptován Československou obcí legionářskou.

Odkaz na adopční stránky: hrbitovy-adopce.cz