OLŠANSKÝ HŘBITOV

Nová obřadní síň

Nová obřadní síň<br />

Kontakty

Nová obřadní síň
Vinohradská 949/157, 130 00 Praha 3 – Žižkov

  • Kapacita 56 osob, z toho 43 míst k sezení
  • Reprodukovaná hudba
  • Velká obrazovka – možnost zobrazit video, fotografie či text
  • Bezbariérový vstup (je řešen přistavením mobilní rampy na vyžádání). Lidé s pohybovými obtížemi mohou automobilem vjet do areálu hřbitova a přijet až k obřadní síni.
  • Prostorné parkoviště se nachází před hlavní hřbitovní branou olšanských hřbitovů.
  • Nejbližšími stanicemi MHD jsou tramvajová zastávka Želivského a stanice metra Želivského

Jak rozloučení probíhá?

Před samotným obřadem

Vypravitel pohřbu přichází 30 minut před začátkem obřadu. Vpravo vedle hlavního vstupu do síně se nachází vstup do čekárny smutečních hostů a kanceláře obřadníka – v kanceláři proběhne výběr hudby, předání vzpomínkové řeči a domluva na celkovém průběhu obřadu. Vypravitel také společně s obřadníkem vyzkouší prezentační a zvukovou techniku a zkontroluje květinovou výzdobu.

Rozloučení u otevřené rakve

Pokud chtějí pozůstalí před obřadem zesnulého vidět* (tento úkon je označován jako „výstav“), mají k dispozici speciální místnost, která je vyhrazena a uzpůsobena právě pro tento účel. Do místnosti pro výstav zesnulého uvede pozůstalé obřadník, a to zpravidla 15 minut před obřadem.
* Právo rozhodnout o otevření rakve má ze zákona pouze vypravitel pohřbu – svůj souhlas uděluje na místě podpisem příslušného dokumentu.

Vlastní obřad

Pro obřad včetně přípravy je standardně vyhrazeno 50 minut času, z toho pak přibližně 25 minut připadá na konání samotného obřadu. Vypravitel pohřbu a nejbližší pozůstalí čekají před obřadem zpravidla v předsálí (čekárně) v pravé části budovy, odkud je pak obřadník uvede do obřadní síně. Obřadník také provádí pozůstalé celým rozloučením a dohlíží na jeho průběh, konkrétní podoba obřadu se ale samozřejmě vždy řídí přáním vypravitele pohřbu. V Ústřední obřadní síni je k dispozici služba profesionálního smutečního řečníka – tu je možné objednat předem ve sjednávací kanceláři, ve výjimečném případě pak i bezprostředně před konáním obřadu u obřadníka.

O obřadní síni

Tato obřadní síň se nachází v areálu Olšanského hřbitova, asi 350 m napravo od hlavní brány. Přístup je možný i vedlejší branou hřbitova v blízkosti tramvajové zastávky Želivského. Tato síň zbudovaná v klasicistním duchu je plná elegantních detailů a je určena pro obřady s menším počtem smutečních hostů.

Fotogalerie