Krematorium Strašnice

Velká obřadní síň

krematorium Motol

Kontakty

Velká obřadní síň
Vinohradská 949/157, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Obřad se službami – 7 791 Kč (*)

  • Kapacita 200 osob, z toho 63 míst k sezení
  • Reprodukovaná hudba
  • Vytápění
  • Bezbariérový vstup
  • Parkoviště se nachází před branou do areálu krematoria
  • Nejbližší stanicí MHD je tramvajová zastávka Krematorium Strašnice (přímo před vstupem do areálu

(*) Cena je uvedena včetně 12 % DPH. Při objednávce samotného pronájmu síně bez využití obřadních služeb je DPH účtováno ve výši 21 %.

Jak rozloučení probíhá?

Před samotným obřadem

Třicet minut před zahájením obřadu se vypravitel pohřbu setká s obřadníkem v jeho kanceláři – ta se nachází v levé části budovy, stejně jako čekárna pro pozůstalé. Společně se dohodnou na detailech obřadu a vypravitel zároveň může obřadníkovi předat paměťový nosič s vybranou hudbou a text, který bude při obřadu přečten, a zkontrolovat si květinovou výzdobu.

Rozloučení u otevřené rakve

Pokud chtějí pozůstalí před obřadem zesnulého vidět* (tento úkon je označován jako „výstav“), mají k dispozici speciální místnost, která je vyhrazena a uzpůsobena právě pro tento účel. Do místnosti pro výstav zesnulého uvede pozůstalé obřadník, a to zpravidla 15 minut před obřadem.
* Právo rozhodnout o otevření rakve má ze zákona pouze vypravitel pohřbu – svůj souhlas uděluje na místě podpisem příslušného dokumentu.

Vlastní obřad

Pro obřad včetně přípravy je standardně vyhrazeno 50 minut času, z toho pak přibližně 25 minut připadá na konání samotného obřadu. Vypravitel pohřbu a nejbližší pozůstalí čekají před obřadem zpravidla v předsálí (čekárně) v levé části budovy, odkud je pak obřadník uvede do obřadní síně. Obřadník také provádí pozůstalé celým rozloučením a dohlíží na jeho průběh, konkrétní podoba obřadu se ale samozřejmě vždy řídí přáním vypravitele pohřbu. V krematoriu Strašnice je k dispozici rovněž služba profesionálního smutečního řečníka – tu je možné objednat předem ve sjednávací kanceláři, ve výjimečném případě pak i bezprostředně před konáním obřadu u obřadníka.

O obřadní síni

Tato obřadní síň je situována v prostřední části budovy Strašnického krematoria. Jedná se o velkolepý prostor v jednom z nejstarších krematorií v ČR. Síň zaujímá plochu 450 m2 a její výška od podlahy po strop činí 16 m. Katafalk, lemovaný z každé strany sedmi elektrickými svícemi, stojí proti vchodu na zvláštní nice, vyvýšené o tři stupně nad úroveň podlahy. Díky své vyvýšené poloze je katafalk dominantou celého prostoru a je ze všech míst síně dobře viditelný. Nad katafalkem je umístěna plastika od akademického sochaře J. Palouše, znázorňující pět životních etap: zrození, dětství, dospívání, založení rodiny a smrt.

Fotogalerie