V souvislosti s dnešní (8. 1. 2024) mediální smrští jsme celou situaci ohledně hrobu Karla Kryla znovu podrobně prověřili a zjistili jsme, že byla poznamenána zásadním informačním šumem: nájemné na další období sice ještě zaplaceno nebylo, ale stávající období dosud neskončilo – k tomu dojde až v průběhu letošního jara. Výzva, která se na hrobě objevila a v níž je nájemce vyzýván, aby kontaktoval správu hřbitova, vychází ze zákonné povinnosti správce pohřebiště upozornit nájemce s alespoň tříměsíčním předstihem na to, že se konec sjednaného nájmu blíží; forma výzvy se standardně používá v případě, kdy se kontaktní údaje ve smlouvě ukáží jako nefunkční nebo neaktuální.

Tříletá ochranná lhůta, v níž má původní nájemce možnost nájemní vztah prodloužit, tak tedy v tomto případě dokonce ještě vůbec nezačala běžet. A dodejme, že ani nezačne, protože podle posledních informací se již podařilo spojení s nájemci hrobu navázat. Děkujeme všem za zájem a péči.

Foto (c) Ivan Malý