neděle 2. 7. ve 13:00 hod.  –  Procházka Olšanským 1. obecním hřbitovem
O historii, zvláštnostech a zajímavostech jednoho z Olšanských hřbitovů.
Provede vás Tereza Frindová.
Sraz účastníků je u Nové obřadní síně (zastávka Želivského).

úterý 11. 7. v 17:00 hod.  –  Procházka Vyšehradským hřbitovem
Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti,
zde pochované, a umělecky cenné náhrobky – díla českých nejvýznamnějších sochařů a architektů. Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

čtvrtek 13. 7. ve 14:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy – umění 20. století
Projdeme se „galerií pod širým nebem“ a ukážeme si díla nejvýznamnějších českých sochařů 20. století – od St. Suchardy, J. Štursy, L. Šalouna, J. Mařatky po Vl. Preclíka a O. Zoubka. Uvidíme také náhrobky navržené slovutnými architekty (J. Gočárem, J. Kotěrou či O. Polívkou a dalšími).
Provede vás Kamila Jurajdová.
Sraz účastníků je u Nové obřadní síně (zastávka Želivského).

úterý 18. 7. v 17:30 hod.   –  Procházka Ďáblickým hřbitovem
Procházka unikátním hřbitovem s kubistickým tvaroslovím. Nacházejí se zde hromadná pohřebiště popravených a umučených v dobách represivních režimů a také první české přírodní pohřebiště
Les vzpomínek.
Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (zastávka Sídliště Ďáblice).

úterý 25. 7. v 15:30 hod.  –  Procházka Evangelickým hřbitovem ve Strašnicích
Procházka hřbitovem, který unikl likvidaci, stal se kulturní památkou a prošel nákladnou rekonstrukcí. Seznámíte se s významnými osobnostmi jako byli podnikatelé Moritz Gröbe a Gustav R. Strabenow nebo železniční konstruktér Oskar Dolch. Nahlédneme i do bývalého domku hrobníka, kde je dnes Pohřební ateliér.
Provede vás Šárka Těšíková.
Sraz účastníků je před hlavní branou do hřbitova (zastávka Krematorium Strašnice).

úterý 25. 7. v 17:30 hod.  –  Procházka Vinohradským hřbitovem
Při procházce budeme vzpomínat na řadu literátů, herců, výtvarných umělců i lékařů a osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda nebo architekta Jana Kotěru.
Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Vinohradské hřbitovy).

pondělí 31. 7. v 16:00 hod.  –  Procházka Vinohradským hřbitovem za Projektem adopcí významných hrobů
Procházka je věnována záchrannému Projektu adopce významných hrobů. Seznámíme se s osobnostmi zařazenými do projektu nejen z kulturního a uměleckého života, jako byli průkopník kinematografie František Ponec, malíř Jakub Schikaneder nebo Jaroslav Hněvkovský, skladatel Rudolf Piskáček a další.
Provede vás Šárka Těšíková.
Sraz účastníků je před hlavní branou do hřbitova (zastávka Vinohradské hřbitovy).

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ SE VYCHÁZKA NEKONÁ.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.). Facebook