Seznam komentovaných procházek:

pondělí 5. 6. v 17:30 hod.  –  Procházka Vinohradským hřbitovem

Připomeneme si řadu literátů, herců, výtvarných umělců i lékařů a osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda nebo architekta Jana Kotěru. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka tram Vinohradské hřbitovy).

čtvrtek 8. 6. v 16:00 hod.  –  Procházka za významnými válečnými hroby a Čestnými vojenskými pohřebišti na olšanském 2. obecním hřbitově

Na Olšanských hřbitovech je velké množství vojenských a válečných hrobů z období 18. až 20. století.  Většina z nich se nalézá na Čestných vojenských pohřebištích, jejichž vznik a vývoj si na procházce připomeneme. Provede vás Mgr. Adam Hájek.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

neděle 11. 6. ve 13:30 hod.   –  Procházka Ďáblickým hřbitovem

Procházka unikátním hřbitovem s kubistickým tvaroslovím. Nacházejí se zde hromadná pohřebiště popravených a umučených v dobách represivních režimů a také první české přírodní pohřebiště Les vzpomínek. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (zastávka Sídliště Ďáblice).

pondělí 12. 6. v 17:00 hod.  –  Procházka Vyšehradským hřbitovem

Připomeneme si nejvýznamnější osobnosti a umělecky cenné náhrobky našeho národního pohřebiště. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

středa 14. 6. v 17:30 hod.  –  Procházka Malvazineckým hřbitovem

Hřbitov, který vznikl podle návrhu architekta A. Barvitia, je zajímavý mnohými umělecky cennými náhrobky a množstvím zde pochovaných významných osobností. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (ulice U Smíchovského hřbitova).

sobota 17. 6. ve 14:00 hod. – Procházka Olšanskými hřbitovy – díla Františka Bílka

Procházka zaměřená na díla nejvýznamnější osobnosti českého secesního symbolismu, originálního sochaře, grafika, architekta Františka Bílka. Provede vás Tereza Frindová.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka tram Olšanské hřbitovy).

středa 21. 6. ve 14:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy – umělecké pomníky konce 19. století, letošní jubilanti A. Barvitius, K. Sladkovský, J. Barák, K. Hartig

Procházkou si připomeneme období, kdy vznikaly pomníky osobnostem vrcholícího českého národního obrození, se zvláštním zaměřením na ty, kteří letos slaví kulaté jubileum.

Provede vás Kamila Jurajdová.

Sraz účastníků je u boční brány od Flory.

pondělí 26. 6. v 17:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy – významné ženy

Při procházce se zastavíme u hrobů tak významných žen, jako byly K. Světlá, E. Krásnohorská,  T. Nováková, R. Zátková, R. Tyršová, ale také třeba H. Podolská, J. Moserová a mnohé další.

Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka tram Olšanské hřbitovy).

čtvrtek 29. 6. v 17:30 hod.  –  Procházka Břevnovským hřbitovem

Procházka se zaměří hroby významných a zajímavých osobností zejména druhé poloviny 20. století. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je u hlavní brány v ul. U Vojtěšky.

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ SE VYCHÁZKA NEKONÁ.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30–17:00 hod.).