Komentované procházky přes naše nádherné hřbitovy přinášejí fascinující historické příběhy, zajímavé detaily a pohledy na architekturu a umělecká díla, která našim hřbitovům dodávají jedinečný charakter. Každá procházka je pečlivě připravena tak, aby vám přinesla nejen pohodový čas na čerstvém vzduchu, ale i nové poznatky o našem kulturním dědictví a tradicích. 

Sobota 6. 1. v 10:30 hod. – Procházka Vinohradským hřbitovem

Budeme vzpomínat na řadu literátů, herců, výtvarných umělců a dalších osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda, architekta Jana Kotěru a mnohé další.
Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka tram Vinohradské hřbitovy).

Sobota 6. 1. ve 13:00 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy za díly sochařů

Františka Bílka a Franty Úprky

Při procházce se v „galerii pod širým nebem“ zaměříme na díla skutečných mistrů funerální plastiky – na sochy a reliéfy od Františka Bílka a Franty Úprky.
Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

Neděle 7. 1. v 11:00 hod.  –  Procházka Ďáblickým hřbitovem

Procházka hřbitovem v mnoha směrech výjimečným – dle návrhu arch. Vlastislava Hofmana je na světě jediným s kubistickým tvaroslovím. Především se zde ale nachází pohřebiště popravených a umučených v dobách represivních režimů. Najdeme tu ale také první české přírodní pohřebiště Les vzpomínek a nyní i unikátní Luční hřbitov.
Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (zastávka Sídliště Ďáblice).

Neděle 7. 1. ve 13:00 hod. – Olšanskými hřbitovy za osobnostmi 20. století

Zavzpomínáme na velké osobnosti spjaté s poměrně nedávnou minulostí – kromě Jana Palacha jsou to především významní umělci, oblíbení herci, výtvarní umělci a literáti.
Provede vás Tereza Frindová.   

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

Sobota 13. 1. v 10:30 hod.  –  Procházka Malvazineckým hřbitovem

Hřbitov, který vznikl podle návrhu arch. A. Barvitia, je zajímavý mnohými umělecky cennými náhrobky a množstvím zde pochovaných významných osobností.
Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (ulice U Smíchovského hřbitova).

Sobota 13. 1. v 13:30 hod. – Procházka Vyšehradským hřbitovem

Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti, zde pochované, a všimneme si i umělecké výzdoby, kterou tvořili ti nejlepší sochaři a architekti své doby – od 19. století do dnešních dní.
Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

Neděle 14. 1. ve 13:00 hod. – Olšanskými hřbitovy za umělecky cennými náhrobky

Olšanské hřbitovy zdobí sochařská díla našich nejvýznamnějších tvůrců 18. – 20. století, některé pomníky vznikaly navíc ve spolupráci s předními architekty své doby.‘
Provede vás Tereza Frindová.
Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ SE VYCHÁZKA NEKONÁ.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.)
Facebook