pondělí 2. 10. v 16:30 hod.  –  Za uměleckými díly na Vyšehradském hřbitově
České národní pohřebiště je možné si projít jako galerii pod širým nebem – zaměříme se na díla našich  nejvýznamnějších sochařů a architektů. Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

středa 11. 10. v 16:00 hod.  –  Procházka Olšanským 1. obecním hřbitovem
O historii, zvláštnostech a zajímavostech jednoho z Olšanských hřbitovů. Dozvíte se, čím je tento hřbitov výjimečný, jakou roli sehrála budova kaple, kdo z významných osobností je zde pochován, a mnoho dalšího. Provede vás Tereza Frindová.
Sraz účastníků je u Nové obřadní síně (zastávka Želivského).

pátek 13. 10. v 16:00 hod.  –  Procházka Vyšehradským hřbitovem
Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti, zde pochované. Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

sobota 14. 10. v 10:30 hod.  –  Procházka Vinohradským hřbitovem
Při procházce budeme vzpomínat na řadu literátů, herců, výtvarných umělců, ale i osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda nebo architekta Jana Kotěru. Provede vás Kateřina Konečná.
Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Vinohradské hřbitovy).

sobota 14. 10. ve 13:00 hod. – Olšanskými hřbitovy za díly Fr. Bílka a Fr. Úprky
Procházka Olšanskými hřbitovy se zaměří na originální díla předních mistrů funerální plastiky – Františka Bílka a Franty Úprky. Provede vás Kateřina Konečná.   
Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

středa 18. 10. ve 14:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy za významnými ženami (2. část)
Procházka se vzpomínkou na výjimečné ženy, které uplatnily své schopnosti v nejrůznějších povoláních – malířky, herečky, spisovatelky, ale také si připomeneme první učitelky či lékařku, která mohla být naší prezidentkou. Provede vás Kamila Jurajdová.
Sraz účastníků je u hlavní brány (zastávka Olšanské hřbitovy).

sobota 28. 10. ve 13:00 hod. –Olšanskými hřbitovy za významnými umělci
Procházkou si připomeneme významné umělce, pochované na Olšanských hřbitovech.
Provede vás Tereza Frindová.
Sraz účastníků je u hlavní brány (zastávka Olšanské hřbitovy).

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ SE VYCHÁZKA NEKONÁ.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.). www.hrbitovy.cz, facebook