Řešení interiéru je účelové, bez snahy zakrýt či popřít původní určení místnosti se zachováním nutných provozních vazeb. Stěžejní jsou stěny s konzolemi pro vystavení vzorků rakví ve třech etážích. Tato „zákoutí“ jsou jasně definována barevným akcentem stěn i podlah. Zároveň tak tvoří klidné inertní pozadí pro exponáty. Pozornost klientů tak bude soustředěna správným směrem.

Architekt: Ing. arch. Filip Ditrich, HPS Praha

Realizace: 2022