Nový showroom rakví Karlín

3. 2. 2023 | Pohřební služby

Místnost Výstavu rakví v sídle organizace v Karlíně, Pobřežní ulici byla realizována v prostoru původního provozního skladu rakví v přízemí objektu. Díky přímému propojení s objednávkovou kanceláří je aktuálně možné prezentovat široké klientele jednotlivé modely rakví s konkrétním určením (rakve kremační, k umístění do hrobu či hrobky) v široké škále designového i materiálového provedení. Součástí vzorkovny bude i nabídka doplňkového sortimentu (obalů na urny, vnitřního vystrojení rakví apod.).

Řešení interiéru je účelové, bez snahy zakrýt či popřít původní určení místnosti se zachováním nutných provozních vazeb. Stěžejní jsou stěny s konzolemi pro vystavení vzorků rakví ve třech etážích. Tato „zákoutí“ jsou jasně definována barevným akcentem stěn i podlah. Zároveň tak tvoří klidné inertní pozadí pro exponáty. Pozornost klientů tak bude soustředěna správným směrem.

Architekt: Ing. arch. Filip Ditrich, HPS Praha

Realizace: 2022