Již z dálky šlo vidět, že se jedná o výjimečnou událost. Do listopadové tmy totiž svítila nejen světla svíček z Německého evangelického hřbitova ve Strašnicích, ale především všechna okna přilehlé rohové budovy.

V tomto objektu bývalé márnice byl v tuto chvíli po rozsáhlé rekonstrukci oficiálně zahájen provoz pohřebního Ateliéru – prostoru, který určený nejen těm, kteří chtějí rozloučení pojmout méně tradičním či zcela alternativním způsobem, ale i lidem, kteří při pořádání pohřbu třeba teprve hledají vhodnou inspiraci nebo jimž prostě nevyhovuje formálnější prostředí sjednávacích kanceláří.

Úvodní slovo si vzal ředitel organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy,
Mgr. Martin Červený, který zdůraznil, že hlavní myšlenka pohřebního Ateliéru spočívá především v otevřeném a svobodném přístupu k uspořádání posledního rozloučení. Připomněl také závazek organizace napomáhat změnám k lepšímu a podílet se na kultivaci pohřebnického prostředí v naší zemi.

Dále všem přítomným poděkovala za podporu MgA. Jana Trombíková, designérka, která má nemalý podíl na výsledné podobě působivého a členitého interiéru budovy. Ateliér má být totiž do budoucna také místem, které umožní shromažďování, rozvíjení a sdílení podnětů z oblasti funerální kultury. Jeho cílem bude mimo jiné i proměna společenské diskuse na téma smrti a posledního rozloučení.

To ostatně dokazuje stálá expozice nevšedních uren od českých designérů a lokálních výrobců nebo výstava “Plenér na Olšanských hřbitovech”, jež měla ten večer vernisáž. Pozoruhodná díla umělců, zaznamenávající jejich dojmy právě z této největší zelené plochy Prahy 3, zde budou k vidění až do dubna 2023. Výstava je instalována v půdních prostorách Ateliéru, kde by měla postupem času vzniknout tematická funerální knihovna s vybranou historickou a speciální literaturou.

Už nyní je tak jisté, že tyto Dušičky měly přesah nejen v oblasti uctění památky našich blízkých, kteří už nejsou mezi námi, ale právě i ve vzniku něčeho nového a krásného, co nám všem umožní se s jejich ztrátou o dost lépe vyrovnat.