Rekonstrukce se týkala náhrobků primátorů Antonína Strobacha (1814–1856), Františka Dittricha (1801–1875), Emiliána Skramlíka (1834–1903) a Ferdinanda Vališe (1843–1887). Posledním dokončeným je hrob Emiliána Skramlíka ozdobený sochou Jana Křtitele od Josefa Václava Myslbeka, respektive její mistrovskou kopií. Originál je uložen v lapidáriu Národního muzea. Celkově byly na opravy hrobů vynaloženy přibližně tři miliony korun.

„Je důležité nezapomínat na ty, jejichž rozhodnost a strategické uvažování přispěly k proměně Prahy z provinční metropole v moderní, úspěšné město. Mezi ně patří i mí předchůdci, pražští purkmistři a starostové. Těší mě, že se dnes setkáváme u skvostně opraveného hrobu jednoho z nich – Emiliána Skramlíka. Jeho jméno nám možná dnes už mnoho neříká, přesto tento muž Prahu významně posunul na cestě ke své moderní podobě,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Pražské hřbitovy jsou místy historické paměti, piety a posledního odpočinku mnoha osobností, jejichž dílo zásadně ovlivnilo život našeho města. Jejich příběhy jsou často fascinující a i dnes z nich můžeme čerpat inspiraci pro svou každodenní práci. Jsem ráda, že jim touto formou splácíme dluh,“ dodala náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Podle ředitele Hřbitovů a pohřebních služeb hl. m. Prahy Martina Červeného patří záchrana významných hrobů a hrobů s umělecky cennými náhrobky mezi priority organizace. „Na hřbitovech v naší správě evidujeme několik set významných hrobů, které už nemají nájemce. Není ale v našich silách všechny tyto hroby udržovat a restaurovat. Proto prostřednictvím programu Adopce významných hrobů hledáme jednotlivce i organizace, jimž jejich osud není lhostejný. Adopční nájemce pak na desetileté období převezme odpovědnost za údržbu či opravu hrobu. Rostoucího zájmu veřejnosti o tyto adopce si velmi vážíme.“

Bližší informace o hrobech zařazených v programu adopcí lze získat na webu hrbitovy-adopce.cz.

Olšanské hřbitovy jsou s rozlohou přes 50 hektarů největším pražským pohřebištěm, které hlavnímu městu nepřetržitě slouží od roku 1560. Nachází se zde zhruba 25 000 hrobek, téměř 200 kaplových hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, šest kolumbárních zdí a dvě louky rozptylu. Odhadovaný počet pohřbených na Olšanských hřbitovech je asi 2 000 000 zemřelých.  Je zde pohřbena i řada předních osobností českého veřejného života, od politiků přes filantropy, vědce, vynálezce, umělce a spisovatele. Hřbitovy lze navštívit denně, detaily naleznete zde.