Repatriace do zahraničí

Přeprava je zajišťována pohřebním automobilem nebo letecky, popřípadě kombinací obou způsobů – v závislosti na zemi určení.
ilustrace hrob

Jak postupovat v případě úmrtí v ČR a repatriace do zahraničí:

 • Pokud byl zesnulý pojištěný pro případ úmrtí v zahraničí (v tomto případě je zahraničím myšlena ČR), je nutné, aby rodina kontaktovala pojišťovnu, u níž bylo pojištění sjednané, či její asistenční službu a řídit se jejími dalšími pokyny.
 • V případě, že zesnulý pojištěný nebyl, kontaktujte přímo naši kancelář, která Vám poskytne informace ohledně dalších kroků.
 • Doporučujeme kontaktovat také velvyslanectví země, z níž zesnulý pocházel.

Co je zapotřebí ke sjednání repatriace do zahraničí v naší kanceláři:

Ze strany České republiky jsou pro zajištění repatriace do zahraničí vyžadovány následující dokumenty:

 • Originál cestovního pasu zesnulého (v některých případech to může být občanský průkaz zesnulého).
 • V ideálním případě další osobní doklady zesnulého, či jejich sken (např. rodný list, řidičský průkaz).
 • Pokud byl zesnulý/á ženatý či vdaná, může být vyžadován oddací list. Pokud byl rozvedený/á, bývá zapotřebí i rozsudek soudu o rozluce manželství.
 • Osobní doklady (občanský průkaz/cestovní pas/rodný list) osoby, která bude objednatelem našich služeb.

Upozorňujeme, že instituce a úřady v zemi, do níž se repatriace uskuteční, mohou vyžadovat i další dokumenty mimo výše uvedený seznam.

Zajištění přepravy zahrnuje následující služby:

 • Obstarání příslušné rakve s kovovou vložkou v souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu zesnulých osob.
 • V případě přepravy autem převoz zesnulého v rakvi vozem Ford Transit, příp. Mercedes Vito.
 • V případě letecké přepravy zajištění letu z letiště v Praze-Ruzyni na letiště v domovské zemi zesnulého.
 • Zajišťujeme také celní odbavení, a to v případech, kdy je pro přepravu do cílové země vyžadováno.
 • Vyřízení všech nezbytných dokumentů a povolení pro přepravu. Zajišťujeme také předání podkladů pro vydání českého úmrtního listu na příslušný matriční úřad, který úmrtní list vystaví a pošle jej na příslušné Velvyslanectví v České republice.

Sjednávací kancelář a kontaktní údaje

Kde nás najdete

Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8-Karlín
odd. zahraničních a speciálních služeb (3. patro)

Kontakty

E: havlik@hrbitovy.cz
lacinova@hrbitovy.cz
T: +420 222 861 157
+420 222 861 157