Zahraniční a speciální služby

Oddělení zahraničních a speciálních služeb zajišťuje veškeré služby spojené s repatriacemi zemřelých – a to jak v případě českých občanů, kteří zemřeli v zahraničí, tak v případě cizích státních příslušníků, kteří zemřeli v ČR. 

ilustrace oblouky

Oddělení zajišťuje kompletní služby spojené jak s repatriací zesnulých osob ze zahraničí do ČR a následnou přepravu do kteréhokoliv místa v ČR, tak repatriaci zesnulých osob z ČR do zahraničí. S repatriacemi z i do zahraničí má naše společnost bohaté zkušenosti, neboť je mnoho let zajišťovala jako jediná pohřební služba v České republice.

Na přání pozůstalých zajišťujeme také pohřbení či zpopelnění zesnulých osob v Praze po repatriaci ze zahraničí. Na přání pozůstalých nabízíme jako alternativu též zajištění zpopelnění zesnulého v místě úmrtí a zaslání nebo přepravy urny s popelem zesnulého do nebo z České republiky.

Toto oddělení rovněž zajišťuje rozloučení se zesnulými významnými osobnostmi veřejného a kulturního života.

Repatriace ze zahraničí do ČR

Zajišťujeme přepravu zemřelých ze zahraničí do ČR a jejich následný pohřeb či zpopelnění. Na přání pozůstalých rovněž nabízíme jako alternativu zajištění kremace v místě úmrtí a zaslání urny s popelem do České republiky.

Repatriace do zahraničí

Dojde-li k úmrtí cizího státního příslušníka na území ČR, zajistíme přepravu zesnulého do jeho domovského státu. Nabízíme rovněž možnost zpopelnění těla v některém z našich krematorií a následnou přepravu urny s popelem.

Nabízíme též projednání pohřbení či zpopelnění zesnulých po jejich repatriaci ze zahraničí, a to i v případě, že naše oddělení repatriaci ze zahraničí nezajišťovalo.

V těchto případech bývají podmínky velmi podobné standardnímu pohřbu či zpopelnění zesnulé osoby v Praze. Pro bližší informace a pomoc v konkrétním případě kontaktujte naši sjednávací kancelář.

Sjednávací kancelář a kontaktní údaje

Kde nás najdete

Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8-Karlín
odd. zahraničních a speciálních služeb (3. patro)

Kontakty

E: havlik@hrbitovy.cz
lacinova@hrbitovy.cz
T: +420 222 861 157
+420 222 861 156