Repatriace ze zahraničí do ČR

Přeprava je zajišťována pohřebním automobilem nebo letecky (případně kombinací obou způsobů), a to ve spolupráci s pohřebními službami a dalšími relevantními institucemi v zemi úmrtí.
ilustrace hrob

Jak postupovat v případě úmrtí v zahraničí:

 • Pokud byl zesnulý pojištěný na cestu a pobyt v zahraničí, je v případě jeho úmrtí nutné, aby rodina kontaktovala asistenční službu pojišťovny, u níž bylo pojištění sjednané a řídit se jejími dalšími pokyny. Toto je nutné učinit zejména proto, aby pojišťovna náklady za repatriaci proplatila.
 • V případě, že zesnulý pojištěný nebyl, kontaktujte přímo naši kancelář, která Vám poskytne informace ohledně dalších kroků.

 

Co je zapotřebí ke sjednání repatriace v naší kanceláři:

Jelikož každá země má odlišné požadavky, pokud jde o dokumenty potřebné k repatriaci, podrobnosti k dokumentům, které budou vyžadovány v konkrétním případě, Vám sdělí pracovníci našeho oddělení. Obecně jsou však vyžadovány následující dokumenty:

 • Osobní doklady zesnulého, tj. cestovní pas nebo občanský průkaz, musejí zůstat v zahraničí u zesnulého, aby k nim byl zachován přístup pro zahraniční úřady a instituce, které budou vystavovat dokumenty potřebné k zajištění repatriace. V případě, že pozůstalí odjíždějí dříve, než je repatriace vykonána, nesmí odvážet osobní doklady zesnulého zpět do ČR.
 • Pro potřeby našeho oddělení postačí k zajištění repatriace zesnulého sken výše zmíněných osobních dokladů (tj. cestovní pas nebo občanský průkaz zesnulého).
 • V některých případech může být vyžadován také rodný list zesnulého. Pokud byl zesnulý/á ženatý či vdaná, může být vyžadován oddací list. Pokud byl rozvedený/á, bývá zapotřebí i rozsudek soudu o rozluce manželství.
 • Osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, v některých případech i rodný list) osoby, která bude objednatelem našich služeb.

Zajištění přepravy zahrnuje následující služby:

 • Obstarání příslušné rakve s kovovou vložkou v souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu zesnulých osob.
 • V případě přepravy autem převoz zesnulého v rakvi vozem Ford Transit, příp. Mercedes Vito.
 • V případě letecké přepravy zajištění letu na letiště v Praze-Ruzyni a následný převoz z letiště do místa určení na území ČR.
 • Vyřízení všech nezbytných dokumentů a povolení pro přepravu, včetně Úmrtního listu (pokud předpisy země, v níž k úmrtí došlo, umožňují vydání úmrtního listu bezprostředně po úmrtí).
 • V případě zájmu projednání pohřbu zesnulého (žehem, do země) na území hlavního města Prahy po uskutečnění přepravy.

Sjednávací kancelář a kontaktní údaje

Kde nás najdete

Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8-Karlín
odd. zahraničních a speciálních služeb (3. patro)

Kontakty

E: havlik@hrbitovy.cz
lacinova@hrbitovy.cz
T: +420 222 861 157
+420 222 861 157