sobota 11. 11. v 10:30 hod.  –  Procházka Vyšehradským hřbitovem

Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti, zde pochované, a všimneme si i umělecké výzdoby, kterou tvořili naši nejvýznamnější sochaři a architekti.

Provede vás Kateřina Konečná. Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

sobota 11. 11. ve 13:00 hod.   –  Procházka Ďáblickým hřbitovem

Procházka unikátním hřbitovem s kubistickým tvaroslovím. Nacházejí se zde hromadná pohřebiště popravených a umučených v dobách represivních režimů a také první české přírodní pohřebiště Les vzpomínek a nyní i unikátní Luční hřbitov.

Provede vás Kateřina Konečná. Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (zastávka Sídliště Ďáblice).

středa 15. 11. ve 14:30 hod.  –  Procházka olšanským 2. obecním hřbitovem

Vedle čestných vojenských pohřebišť a pohřebiště pražských barikádníků si povšimneme především zde pochovaných významných osobností – např. spisovatele Ladislava Fukse, herců Oldřicha Nového či Jindřicha Plachty, ale také Spravedlivého mezi národy – Antonína Kalinu. Věnujeme pozornost také uměleckým dílům na této části hřbitovů.

Provede vás Kamila Jurajdová. Sraz je před vstupem na 2. obecní hřbitov v ul. J. Želivského

sobota 18. 11. ve 14:00 hod. – Procházka Olšanskými hřbitovy za osobnostmi Českého národního obrození

Při procházce si připomeneme slavná jména našich národních buditelů, jako byli K. H. Borovský, Josef Jungmann, Karel Jaromír Erben, František Ladislav Čelakovský, Václav Kliment Klicpera, Václav Matěj Kramerius, Karolína Světlá a další.

Provede vás Tereza Frindová. Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

sobota 25. 11. ve 14:00 hod. – Procházka Olšanskými hřbitovy za uměleckými díly Procházka je věnována zajímavým sochařským dílům na Olšanských hřbitovech, kterými je možné se procházet jako galerií pod širým nebem.

Provede vás Tereza Frindová. Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

čtvrtek 30. 11. ve 14:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy – umělecké pomníky konce 19. století, letošní jubilanti A. Barvitius, K. Sladkovský, J. Barák,      J. Jungmann a K. Hartig

Procházkou si připomeneme období, kdy vznikaly pomníky osobnostem vrcholícího českého národního obrození, se zvláštním zaměřením na ty, kteří letos slaví kulaté jubileum.

Provede vás Kamila Jurajdová. Sraz účastníků je u vstupní brány na hřbitovy u Flory.

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ SE VYCHÁZKA NEKONÁ.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.). www.hrbitovy.cz, facebook