středa 2. 8. v 17:00 hod.  –  Procházka Vinohradským hřbitovem

Při procházce budeme vzpomínat na řadu literátů, herců, výtvarných umělců, ale i osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda nebo architekta Jana Kotěru. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Vinohradské hřbitovy).

neděle 6. 8. ve 13:00 hod.  –  Procházka Olšanským 1. obecním hřbitovem

O historii, zvláštnostech a zajímavostech jednoho z Olšanských hřbitovů. Dozvíte se, čím je tento hřbitov výjimečný, jakou roli sehrála budova kaple, kdo z významných osobností je zde pochován a mnoho dalšího. Provede vás Tereza Frindová.

Sraz účastníků je u Nové obřadní síně (zastávka Želivského).

čtvrtek 10. 8. v 15:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy za osobnostmi filmu

Připomeneme si nejen oblíbené herce, ale i tvůrce, kteří stáli u počátků českého filmu, jako byl Jan Kříženecký, světoznámé kameramany Jana Stallicha a Miroslava Ondříčka či skladatele filmové hudby Jiřího Šustu. Provede vás Kamila Jurajdová.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

čtvrtek 17. 8. v 17:00 hod.  –  Procházka Vyšehradským hřbitovem

Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti zde pochované a umělecky cenné náhrobky – díla českých nejvýznamnějších sochařů a architektů. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

neděle 20. 8. ve 13:00 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy – sochařská díla

Projdeme se „galerií pod širým nebem“ a ukážeme si díla nejvýznamnějších českých sochařů 19. a 20. století. Pro Olšanské hřbitovy tvořili i ti nejlepší – J. V. Myslbek, St. Sucharda, L. Šaloun, J. Štursa, J. Mařatka a další. Provede vás Tereza Frindová.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

čtvrtek 24. 8. v 15:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy – díla J. V. Myslbeka

Při procházce se zaměříme na díla nejvýznamnějšího českého sochaře 19. století Josefa Václava Myslbeka, zakladatele našeho novodobého sochařství. Připomeneme i jeho další díla ve veřejném prostoru a jeho životní a uměleckou cestu, všimneme si děl jeho učitelů a žáků. Provede vás Kamila Jurajdová.

Sraz účastníků je u boční brány od Flory (zastávka Flora).

👉Upozorňujeme, že při nepříznivém počasí se procházka nekoná.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem na infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.). www.hrbitovy.cz

Facebook