Neděle 3. 9. ve 13:00 hod.  –  Procházka Olšanským 1. obecním hřbitovem

O historii, zvláštnostech a zajímavostech jednoho z Olšanských hřbitovů. Dozvíte se, čím je tento hřbitov výjimečný, jakou roli sehrála budova kaple, kdo z významných osobností je zde pochován,      a mnoho dalšího. Provede vás Tereza Frindová.

Sraz účastníků je u Nové obřadní síně (zastávka Želivského).

 

čtvrtek 7. 9. v 17:00 hod.  –  Procházka Vyšehradským hřbitovem

Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti, zde pochované, a umělecky cenné náhrobky – díla českých nejvýznamnějších sochařů a architektů. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

 

pondělí 11. 9. v 15:30 hod.  –  Procházka nejstaršími částmi Olšanských hřbitovů za uměleckými díly přelomu 18. a 19. století

Procházka je věnována období, kdy pro hřbitovy tvořili ti nejlepší – a jejich kamenosochařské dílny. Nejvýznamnější patřily rodinám Prachnerů, Platzerů, Maxů, jejich žákům a současníkům. Navštívíme největší sochařskou galerii tohoto období u nás. Provede vás Kamila Jurajdová.  

Sraz účastníků je u kostela sv. Rocha (zastávka Olšanské náměstí).

 

pátek 15. 9. v 17:00 hod.  –  Procházka Vinohradským hřbitovem

Při procházce budeme vzpomínat na řadu literátů, herců, výtvarných umělců, ale i osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda nebo architekta Jana Kotěru. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Vinohradské hřbitovy).

 

neděle 17. 9. v 11:00 hod.  –  Procházka Břevnovským hřbitovem

Procházka se zaměří na hroby významných a zajímavých osobností zejména druhé poloviny 20. století. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je u hlavní brány v ul. U Vojtěšky.

 

neděle 17. 9. ve 13:00 hod.  –  Procházka Malvazineckým hřbitovem

Hřbitov, který vznikl podle návrhu arch. A. Barvitia, je zajímavý mnohými umělecky cennými náhrobky a množstvím zde pochovaných významných osobností. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je u hlavní brány do hřbitova (ulice U Smíchovského hřbitova).

pondělí 25. 9. v 17:30 hod. – Procházka Olšanskými hřbitovy za osobnostmi 20. století

Zavzpomínáme na velké osobnosti spjaté s poměrně nedávnou minulostí – kromě Jana Palacha jsou to především významní umělci. Provede vás Kateřina Konečná.   

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

 

pátek 29. 9. v 15:30 hod.  –  Procházka Olšanskými hřbitovy za významnými ženami (1. část)

Při procházce si připomeneme počátky příběhu ženské emancipace – poskládá se nám z osudů výjimečných žen, pochovaných na Olšanských hřbitovech (Eliška Krásnohorská, Karolína Světlá, Anna Náprstková a mnoho dalších). Provede vás Kamila Jurajdová.

Sraz účastníků je u boční brány od Flory (zastávka Flora).

 

 

 

👉Upozorňujeme, že při nepříznivém počasí se procházka nekoná.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem na infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.). www.hrbitovy.cz

Facebook