Komentované procházky přes naše nádherné hřbitovy přinášejí fascinující historické příběhy, zajímavé detaily a pohledy na architekturu a umělecká díla, která našim hřbitovům dodávají jedinečný charakter. Každá procházka je pečlivě připravena tak, aby vám přinesla nejen pohodový čas na čerstvém vzduchu, ale i nové poznatky o našem kulturním dědictví a tradicích.

Pátek 1. 12. v 15:30 hod. – Procházka Vyšehradským hřbitovem

Připomeneme si počátky i současnost našeho národního pohřebiště, nejvýznamnější osobnosti, zde pochované, a všimneme si i umělecké výzdoby, kterou tvořili naši nejvýznamnější sochaři a architekti. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

Sobota 2. 12. v 10:30 hod. – Procházka Vinohradským hřbitovem

Budeme vzpomínat na řadu literátů, herců, výtvarných umělců i lékařů a dalších osobností veřejného života, často mezinárodního významu – rodinu prezidenta Václava Havla, sochaře Otto Gutfreunda nebo architekta Jana Kotěru. Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka tram Vinohradské hřbitovy).

Sobota 2. 12. ve 13:00 hod. – Olšanskými hřbitovy za významnými ženami

Při procházce si připomeneme životní příběhy některých výjimečných žen, zde pochovaných (jako byla např. Eliška Krásnohorská, Renáta Tyršová, Hanna Podolská, ale také sestra bratří Čapků či Jaroslava Moserová). Provede vás Kateřina Konečná.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka tram Olšanské hřbitovy).

Sobota 9. 12. ve 13:00 hod. – Olšanskými hřbitovy za díly sochařů Generace Národního divadla

Olšanské hřbitovy zdobí sochařská díla J. V. Myslbeka, B. Schnircha, J. Maudra a dalších tvůrců druhé poloviny 19. století. Provede vás Tereza Frindová.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

Pátek 15. 12. ve 13:00 hod. – Olšanskými hřbitovy za sochařskými díly 20. století  

Komentovaná procházka „galerií pod širým nebem“, zaměřená na díla mistrů 20. století.     Na Olšanech můžete vidět díla J. Štursy, St. Suchardy, Fr. Bílka, J. Mařatky, L. Šalouna         a dalších. Provede vás Tereza Frindová.

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

Středa 20. 12. ve 14:00 hod. – Procházka Olšanskými hřbitovy jinými cestami

Procházka je věnovaná zajímavým osobnostem a náhrobkům, ke kterým naše kroky při letošních procházkách nedokroužily. Provede vás Kamila Jurajdová.  

Sraz účastníků je před hlavní branou (zastávka Olšanské hřbitovy).

PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ SE VYCHÁZKA NEKONÁ.
Doporučený maximální počet účastníků je 20 osob. Na všechny námi pořádané procházky je vstup zdarma.
Pro dotazy kontaktujte infocentrum e-mailem infocentrum@hrbitovy.cz nebo tel. 272 011 126 (denně 8:30-17:00 hod.). www.hrbitovy.cz
Facebook