Oprava dělící zdi mezi II. a III. Olšanským hřbitovem a přilehlých náhrobků

31. 7. 2022 | Hřbitovní služby, Proměny organizace

II. Olšanský hřbitov byl založen roku 1787, o III. hřbitov pak byly Olšanské hřbitovy rozšířeny v roce 1839. Dělící zeď mezi těmito dvěma hřbitovy byla už v minulosti často opravována.

Díky tomu, že se na Olšanské hřbitovy svážely i náhrobky ze zrušených hřbitovů, jež náležely k pražským kostelům, se na Olšanech vyskytují i náhrobky staršího data, než by odpovídalo stáří zdejších hřbitovů. Týká se to hlavně kamenných nápisových desek – nejstarší česky psanou nápisovou desku je možné najít u dělicí zdi na straně II. hřbitova.

Zeď byla velmi poškozena náletovými dřevinami, místy byla popraskaná a celkově mechanicky poškozená. Její stav neprospíval ani kamenným náhrobkům ani zděným zdobeným nikám. Náhrobky bylo třeba rozebrat, náletové dřeviny odstranit a provést celkovou opravu dělicí zdi.

Oprava náhrobků se částečně týkala i hrobových šachet. Opraveny byly také zděné niky, včetně obnovení jejich štukové výzdoby.

Barevnost různých druhů použitých mramorů, pískovců a žul spolu s tlumenou barevností zdi umocňují „genia loci“ starého hřbitova.