Dne 8. září 2023 byl v Praze-Ďáblicích slavnostně otevřen Luční hřbitov, první ekologické pohřebiště pro přímé pohřby do země v Česku. Tento přírodní prostor doplněný altánem má kapacitu celkem 350 míst. Jednotlivé hroby nebudou nijak viditelně ohraničeny, nebudou na nich pomníky ani náhrobní desky, aby se nenarušoval charakter květinové louky. Zemřelí budou připomínáni jen dřevěnými destičkami se jménem, základními údaji a případně dalším textem.

Zesnulé je na Lučním hřbitově možné ukládat do země pouze v ekologických rakvích – tedy v rakvích, které se v půdě zcela rozloží. Nejčastěji se bude jednat o schránky zhotovené z nemořeného a nelakovaného dřeva či proutí, bez plastových ozdobných prvků. Obdobné nároky budou kladeny i na použité textilie: jak výstelka rakve, tak oblečení zemřelého musejí být vyrobeny z čistě přírodních a biologicky rozložitelných tkanin. Uložení těla bez pevné schránky, zavinutého pouze v plátně, jak je to běžné na mnoha přírodních hřbitovech v zahraničí, zde ale zatím možné nebude, neboť to dosud nedovoluje platná česká legislativa.

„Pražské městské pohřebnictví se v posledních letech snaží citlivě naslouchat pozůstalým a vycházet vstříc jejich potřebám,“ říká ředitel Hřbitovů a pohřebních služeb hl. m. Prahy Martin Červený. „Postupně rozšiřujeme nabídku svých služeb, měníme zažité stereotypy a tradiční pohřebnictví kombinujeme s moderními evropskými trendy – kromě přírodního pohřebnictví podporujeme i různé alternativní formy posledního rozloučení. Například loni v listopadu jsme ve Strašnicích otevřeli pohřební Ateliér, který pozůstalým umožňuje, aby se s blízkým člověkem rozloučili beze spěchu a podle vlastních představ a podobných novinek připravujeme více,“ dodává ředitel Martin Červený.

První krok směrem k ekologickému pohřbívání učinila městská organizace spravující pražské hřbitovy už v roce 2015. Tehdy byl – rovněž v areálu Ďáblického hřbitova – založen Les vzpomínek, kde je popel zemřelých ukládán ke vzrostlým stromům: buď v ekologických urnách, nebo formou vsypu. Ani v Lese vzpomínek však nejsou povoleny žádné pomníky; jména zemřelých nesou jen malé dřevěné destičky připevňované ke kmenům. Zájemci o hřbitovní místa na Lučním hřbitově se mohou obrátit na Hřbitovní správu Ďáblice; pro organizaci posledního rozloučení prosím kontaktujte pohřební Ateliér.