Strašnický hřbitov

krematorium strašnice

Kontakty

Strašnický hřbitov
Vinohradská 214, 100 00 Praha 10 – Vinohrady

T: +420 274 770 241
+420 274 770 242

Otevírací doba

ledenúnor 8.0017.00
březenduben 8.0018.00
květenzáří 8.0019.00
říjen 8.0018.00
listopadprosinec 8.0017.00

Informace

  • Nejbližší zastávka MHD: Krematorium Strašnice (tram)
  • Parkování: před branou krematoria – zpoplatněná zóna
  • Toalety nejsou na tomto hřbitově k dispozici

Hřbitov slouží výhradně k ukládání zpopelněných ostatků. Pro uložení popela je možné zvolit kolumbárium, urnový hrob, nebo rozptyl na pietní loučce v přilehlém urnovém háji.

Obřadní síně a kaple na hřbitově

Velká obřadní síň – Obřadní síň 1. kategorie s obsluhou – více o síni v naší nabídce Obřadních síní
Malá obřadní síň (Baxova) – Obřadní síň 1. kategorie s obsluhou – více o síni v naší nabídce Obřadních síní

Známé osobnosti, jež jsou na tomto hřbitově pohřbeny

Antonín Zápotocký – komunistický politik a spisovatel
Ivan Olbracht – spisovatel
Lída Baarová – herečka
Miloslav Kabeláč – hudební skladatel
Václav Postránecký – herec
Jindřich Štyrský – fotograf, malíř, výtvarník, spisovatel a básník
Zdeněk Wirth – historik umění
Zorka Janů – herečka
Ivan Skála – básník
Helena Malířová – novinářka, spisovatelka a překladatelka
Angelo Michajlov – hudební skladatel
Josef Wenig – malíř a ilustrátor
Jan Libíček – herec
Karel Langer – malíř
Jan Pilař – spisovatel, novinář a překladatel
Jiří Skobla – sportovec

Čestné pohřebiště hrdinů II. odboje

V přední části hřbitova, vpravo před budovou krematoria, se nachází Čestné pohřebiště obětí II odboje. Jde o hromadný hrob více než 2 000 lidí popravených nacisty v letech 1939 až 1945. Jejich těla byla v době 2. světové války do Strašnického krematoria převážena gestapem ke zpopelnění v rámci tajných nočních směn. Gestapo tyto noční směny také přímo dozorovalo. Vydalo pod trestem smrti zákaz vést evidenci o těchto zpopelněních a pokyn popel popravených neukládat do uren, ale vyhazovat na kompost. Tehdejší ředitel krematoria František Suchý společně se svým synem však tuto evidenci tajně vedli a zaměstnanci krematoria popel popravených neukládali na kompost, ale ukládali ho po celou dobu války do sadu, navazujícího na urnový háj. V roce 1945 byl popel přenesen do šachet před budovou krematoria a seznamy zpopelněných byly předány Českému svazu bojovníků za svobodu. Vybudování pomníku na tomto místě však zastavily společenské události roku 1948 –společné pohřebiště stálo dlouhá léta stranou pozornosti a jeho vzhled nebyl příliš důstojný. Zásadní obrat nastal až v roce 2016 a dne 17. listopadu 2017 zde byl odhalen důstojný památník těmto obětem.

Z historie hřbitova

Součástí areálu Strašnického krematoria je také hřbitov, který je koncipovaný výhradně pro ukládání zpopelněných ostatků. Dispozici pohřebiště navrhl, stejně jako krematorium, rovněž arch. Alois Mezera. Vstupní dominantu tvoří arkády krematoria s kolumbárními okénky pro uložení uren, monumentální kašna, věčné ohně a socha J. Wagnera Smutné jaro, která je umístěna na Čestném pohřebišti obětí II. odboje.

Původní kapacita hřbitova – 4 800 míst v urnovém háji a 3 080 v arkádách a kolumbáriích – byla však záhy vyčerpána, a tak v roce 1945 došlo k rozšíření hřbitova o část nacházející se pod Vinohradským hřbitovem. V současnosti je tak na tomto hřbitově 6 800 míst pro uložení uren mimo kolumbária a 4 880 míst v kolumbárních schránkách.