Kalendárium 2022

01. 01.

70 let od úmrtí Stefana Kasprzaka

Jméno osobnosti: Stefan Kasprzak
Datum narození: 14. 8. 1886
Datum úmrtí: 6. 1. 1952

Stefan Kasprzak byl malíř a ilustrátor polské národnosti. Narodil se ve Varšavě, později se přestěhoval do Prahy. Zde v letech 1910 až 1914 studoval u Maxe Švabinského. Ve své tvorbě se věnoval malbě i litografii. Mezi jeho díly najdeme portréty, figurální kompozice, krajiny, zvířata. Věnoval se rovněž i ilustracím, mj. knih R. Kiplinga. V roce […]

Zobrazit více...
01. 01.

Před 80. lety zemřel církevní reformátor a spisovatel František Loskot

Jméno osobnosti: František Loskot
Datum narození: 9. 2. 1870
Datum úmrtí: 16. 2. 1932

František Loskot byl doktor teologie a filozofie, spisovatel, redaktor a církevní reformátor. Narodil se ve Vraclavi. Po maturitě vstoupil roku 1889 do semináře a v roce 1893 byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byl Jablonec nad Jizerou, kde pobýval až do roku 1901, kdy odešel na další studia do Prahy. Za dobu svého pobytu […]

Zobrazit více...
01. 01.

Dne 11. 3. 2022 uběhlo 70. let od úmrtí Jana Ivana Kulce

Jméno osobnosti: Jan Ivan Kulec
Datum narození: 24. 6. 1880
Datum úmrtí: 11. 3. 1952

Jan Ivan Kulec byl ukrajinský malíř a pedagog. Někdy je jeho jméno uváděno jako Kouletz, Kulejc nebo Kulets. Narodil se v Cholojówě (dnešní Ukrajina). V letech 1903- 1908 studoval na krakovské Akademii. V letech 1910-1911 podnikl studijní cestu po Evropě. Pobýval mimo jiné i v Paříži. Od roku 1914 žil v Praze. Za první světové […]

Zobrazit více...
01. 01.

150. let od úmrtí Jana Jungmanna

Jméno osobnosti: Jan Jungmann
Datum narození: 6. 1. 1798
Datum úmrtí: 4. 4. 1872

Jan Jungmann byl středoškolský pedagog a matematik. Narodil se v Praze, pravděpodobně nebyl přímo příbuzný s rodinou Josefa Jungmanna. Vystudoval v Praze filozofii a techniku. Přijal místo učitele praktikanta na pražském Akademickém gymnáziu a roku 1820 se stal profesorem na litoměřickém gymnáziu. Zabýval se reformou středoškolské výuky. Už roku 1826 předložil c. a k. studijní […]

Zobrazit více...
01. 01.

Před 100. lety zemřel novinář a spisovatel Karel Jonáš

Jméno osobnosti: Karel Jonáš
Datum narození: 13. 1. 1865
Datum úmrtí: 2. 5. 1922

Karel Jonáš byl novinář, dramatik spisovatel a politik. Narodil se v Heřmanově Městci jako syn purkmistra. Už od mládí projevoval své literární nadání a tak se po studiích V Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové začal naplno věnovat žurnalistice. Nejprve působil v Národních listech, posléze redigoval Plzeňské listy, Mladou Plzeň a po svém působení v […]

Zobrazit více...
01. 01.

90. let od úmrtí Anny Lauermannové Mikšové

Jméno osobnosti: Anna Lauermannová Mikšová
Datum narození: 15. 12. 1852
Datum úmrtí: 16. 6. 1932

Anna Lauermannová Mikšová byla spisovatelka a dramatička, známá pod pseudonymem Felix Téver. Narodila se v Praze v rodině známého lékaře a porodníka Mikuláše Miksche. Vzdělávala se nejprve na německé a později na české Vyšší dívčí škole. Ve škole Františka Pivody získala klavírní a pěvecké vzdělání. Byla členkou Amerického klubu dam. V roce 1875 se provdala […]

Zobrazit více...
01. 01.

60. výročí úmrtí Františky (Fráni) Zemínové

Jméno osobnosti: Františka (Fráňa) Zemínová
Datum narození: 15. 8. 1882
Datum úmrtí: 26. 9. 1962

Františka Zeminová, známá spíše jako Fráňa Zemínová byla politička a bojovnice za práva žen, 11 let vězněná komunistickým režimem. Narodila v Dolních Chvátlinách na Kouřimsku jako nejmladší z 12 dětí. Vystudovala obchodní školu a zpočátku pracovala jako účetní prodavačka v nakladatelství. Už od roku 1897 byla aktivní v Národně sociální straně, přestože až do roku […]

Zobrazit více...
01. 01.

Před 86 lety zemřel jeden z iniciátorů vzniku České družiny

Jméno osobnosti: Nikolaj Alexandrovič Chodorovič
Datum narození: 15. 12. 1857
Datum úmrtí: 21. 7. 1936

Nikolaj Alexandrovič Chodorovič byl ruský generál, jeden z iniciátorů vzniku České družiny, přímého předchůdce Čs. legií na Rusi. Narodil se v Kyjevě, roku 1879 se stal carským důstojníkem. První světová válka zastihla generála Chodoroviče u Omského vojenského okruhu, ale brzy byl převelen do Kyjeva, kde byl jmenován zástupcem náčelníka vojenského okruhu. Z titulu své funkce […]

Zobrazit více...
01. 01.

Dne 22. 8. 2022 uplynulo 30 let od úmrtí herečky Magdy Malé Kopřivové

Jméno osobnosti: Magda Malá Kopřivová
Datum narození: 5. 5. 1896
Datum úmrtí: 22. 8. 1992

Magda Malá Kopřivová byla divadelní a filmová herečka. Narodila se v Pelhřimově. Studovala soukromě tanec u E. Kupferové a Š. Klimešové a herectví u režiséra Jana Bora. První angažmá získala ve Švandově divadle na Smíchově v sezóně 1920-1921. Poté účinkovala v letech 1921 až 1945 v Divadle na Vinohradech. Prošla Burianovým Divadlem D 46, Divadlem […]

Zobrazit více...
01. 01.

Významný historik a archivář Antonín Gindely zemřel před 130 lety

Jméno osobnosti: Antonín Gindely
Datum narození: 3. 9. 1829
Datum úmrtí: 28. 10. 1892

Antonín Gindely byl německy hovořící český historik a archivář. Narodil se v Praze v českoněmecké rodině. Roku 1852 získal doktorát filozofie. V letech 1853–1855 přednášel na universitě v Olomouci a poté v Praze, kde se stal v roce 1862 mimořádným a roku 1867 řádným profesorem. Od roku 1862 působil jako zemský archivář Českého království, v […]

Zobrazit více...
01. 01.

110. let od úmrtí Terézy Novákové

Jméno osobnosti: Teréza Nováková
Datum narození: 31. 7. 1853
Datum úmrtí: 13. 11. 1912

Teréza Nováková byla spisovatelka, významná představitelkou českého venkovského realismu. Narodila se v Praze, se svým manželem se roku 1876 odstěhovala do Litomyšle, kde prožila dalších 19 let. Byla nejen spisovatelkou, ale také výraznou osobností v ženském emancipačním hnutí. Založila a redigovala časopis Ženský svět a usilovala o rovnoprávnost žen, volební právo a právo na vzdělání. […]

Zobrazit více...
01. 01.

Výročí 83 let od úmrtí Václava Marii Antonína Bořka Dohalského

Jméno osobnosti: Václav Maria Antonín Bořek Dohalský
Datum narození: 3. 6. 1867
Datum úmrtí: 28. 12. 1919

Václav Maria Antonín Bořek Dohalský byl členem jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, jehož počátky sahají do roku 1395. Z této doby pochází první písemná zmínka o Bořkovi z Dohalic, vlastníku tvrze nedaleko Hradce Králové. Václav Maria zemřel bohužel bezdětný a rod Dohalských pokračoval v linii bratra jeho otce, Maria Františka Karla. Hrob Václava Marii […]

Zobrazit více...

Zobrazit kalendárium pro rok: